Ostatnio przeglądany termin:

Warsztat skutecznego kierowania

Ustalany indywidualnie
Sprzedaż, negocjacje i obsługa klienta Bez certyfikacji Dla Zarządu Polski General
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Warsztat skutecznego kierowania

Zrozumienie własnych słabych i mocnych stron, a także zasobów kierowniczych jest niezwykle ważne w zarządzaniu zespołem. Umożliwia to lepsze poznanie zachodzących procesów, zrozumienie sylwetek i motywacji pracowników, a przy tym pozwala na zachowanie pełnego profesjonalizmu, jako przyszły lub obecny manager.

W trakcie szkolenia ze skutecznego kierowania uczestnicy dowiedzą się, jaką rolę pełni kierownik i jakie są jego zadania, a także co może wpływać na szereg niepowodzeń w kierowaniu zespołem. Ponadto pogłębią kompetencje z zakresu efektywnych cech kierownika, takich jak przywództwo, odpowiedzialność i delegowanie zadań, skuteczność i konsekwentność oraz wiarygodność.

Zajęcia ze skutecznego kierowania usystematyzują również wiedzę ze stylów zarządzania, psychologicznych narzędzi ułatwiających wyznaczanie celów oraz zwiększenie zaangażowania w zespole, głównych motywacji pracowniczych, a na koniec odbędzie się trening pozwalający wzmocnić asertywność wobec negocjacji czy udzielania konstruktywnej krytyki.

Wskazane kompetencje są niezbędne dla roli kierownika i managera, którzy na co dzień kierują zespołem pracowników. Szkolenie ma charakter praktyczny, umożliwiający wdrożenie wiedzy w codzienne sytuacje zawodowe.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

własnego stylu kierowania i jego skutków w przypadku właściwego i niewłaściwego zastosowania.
Zrozumienie

Zrozumienie

typologii zachowań i motywacji pracowników, pozwalające scharakteryzować przewodni typ zachowań.
Zdobycie

Zdobycie

kompetencji i cech liderskich, które przełożą się na skuteczne kierowanie małym, średnim i dużym zespołem.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak wykorzystać własny styl kierowania, mocne strony i potencjał w zarządzaniu zespołem pracowników.
Stosujesz

Stosujesz

narzędzia rozwoju i motywacji zespołu, aby znacząco podnieść efektywność pracy.
Umiesz

Umiesz

przeprowadzać trudne rozmowy z pracownikami używając konstruktywnej krytyki i pochwały, a także wyznaczania granic.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Team leaderzy i koordynatorzy projektów.
  • Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach średniego i wyższego szczebla.
  • Właściciele małych, średnich i dużych firm.
  • Kadra menedżerska w organizacjach, przedsiębiorstwach i urzędach.
  • Osoby, które chcą zdobyć kompetencje w kierowaniu zespołem pracowników.

Program szkolenia

Moduł 1

Rola i zadania kierownika zespołu – Diagnoza osobistego potencjału, przyczyny niepowodzeń w kierowaniu zespołem oraz poznanie podstawowych umiejętności managera w zakresie zarządzania.

Moduł 2

Cechy Efektywnego Lidera – Wyznaczanie zasad i reguł, skupienie się na cechach przywództwo, odpowiedzialność, konsekwentność, wiarygodność, a także umiejętność oddelegowywania zadań.

Moduł 3

Analiza stylu kierowania – Poznanie własnego stylu kierowania za pomocą testu, omówienie podstawowych czterech archetypów managera, kiedy należy stosować wybrany styl, omówienie skutków niewłaściwego stosowania oraz symulacja przypadku na temat ustalenia etapu rozwoju pracowników i zastosowania właściwego stylu kierowania.

Moduł 4

Zestaw psychologicznych narzędzi Menedżera – Omówienie i ustalenie własnych intencji, wyjaśnienie roli pytań, parafrazy i informacji zwrotnej, poznanie typologii zachowań pracowników i narzędzi rozwoju, sztuka wyznaczania jasnych celów, informacja jak wdrożyć empowerment do zespołu, a także jak zaangażować pracowników do podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności.

Moduł 5

Motywowanie pracowników – Omówienie motywacji finansowej i pozafinansowej, zidentyfikowanie głównych motywatorów pracownika, informacja jak angażować pracowników bez stosowania motywatorów oraz autodiagnoza motywacji kierownika.

Moduł 6

Przeprowadzanie trudnych rozmów pracowniczych – Poznanie zasad konstruktywnej krytyki i pochwały przy późniejszym treningu umiejętności, omówienie stawiania granic, asertywności, sztuki ustępstw i negocjacji.
Otrzymaj program

Terminy

Warsztat skutecznego kierowania

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte