szkolenia

Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania portfelem (SimulTrain®)

Praktyczne doświadczenie, które pozwala wcielić się w rolę menadżera zarządzającego portfelem projektów. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie zdobycia doświadczenia technicznego i przywództwa, dzięki praktyce w symulatorze zarządzania strategicznego SimulTrain® Strategic Management. W realistycznym i dynamicznym środowisku uczestnicy uczą się:

 • Podejmowania kluczowych decyzji
 • Określania priorytetów i optymalizacji portfela projektów
 • Reagowania na szybko zmieniające się sytuacje, zagrożenia i szanse

W grze SimulTrain® uczestnicy tworzą zespół i wspólnie odgrywają rolę menedżera portfela. Ich zadaniem jest zaplanować i zrealizować typowe pięcioletnie portfolio obejmujące do 20 projektów. Gra jest tak skonstruowana, że uczestnicy szkolenia natychmiast dostrzegają konsekwencje podejmowanych decyzji. Śledzą ewolucję salda środków pieniężnych, harmonogram, wskaźniki korzyści strategicznych i wykorzystanie zasobów. Dzięki temu mogą poczuć radość z rywalizacji oraz doświadczyć stresu i pracy pod presją – tak jak w prawdziwym życiu.

SimulTrain® Strategic Management to:

 • Praktyczne doświadczenie, które pokazuje realia i konsekwencje podejmowanych decyzji
 • Możliwość planowania i realizacji portfela projektów
 • Nauka poprzez popełnianie błędów
 • Wymagający, motywujący i fascynujący scenariusz
 • Idealne narzędzie do budowania zespołu i zdobywania doświadczenia w zakresie przywództwa
Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

1 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

8 godzin

Język:

warsztaty w języku polskim lub angielskim, scenariusz i gra online w języku angielskim

Materiały:

opis case study

Liczebność grupy:

10 - 16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Podniesienie kompetencji

Podniesienie kompetencji

z zakresu zarządzania strategicznego portfelem projektów
Team Building

Team Building

grupy warsztatowej, która aby efektywnie realizować symulowany scenariusz, musi przede wszystkim stworzyć zgrany zespół
Rozwój kompetencji behawioralnych

Rozwój kompetencji behawioralnych

zarządzania portfelem projektów oraz uczenie się poprzez popełnianie błędów

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

planować, balansować i optymalizować zasoby ludzkie i finansowe
Reagujesz

Reagujesz

na szybko zmieniające się sytuacje, zagrożenia i szanse
Podejmujesz

Podejmujesz

decyzje w grupach, w tym również w sytuacjach stresowych

Punkty PDU: 8 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

 • Zarządzający portfelami, menedżerowie wyższego szczebla, programiści i analitycy - zwiększają swoje doświadczenie dzięki pomocy doświadczonego trenera
 • Menedżerowie projektów - poznają główne wyzwania związane z zarządzaniem
 • Uczniowie szkół biznesowych - zdobywają pierwsze doświadczenie w zarządzaniu wieloma projektami, portfelami i firmami
 • Wszyscy stażyści, którzy chcą rozszerzyć doświadczenie w zarządzaniu projektami, które zdobyli dzięki SimulTrain®

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do warsztatów

Moduł 2

Przedstawienie narzędzia i reguł pracy

Moduł 3

Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (część 1)

Moduł 4

Przeprowadzenie sesji symulacyjnych (część 2)

Moduł 5

Omówienie wniosków i podsumowanie

Moduł 6

Zakończenie warsztatów
Otrzymaj program

Terminy

Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania portfelem (SimulTrain®)

 • Ustalane indywidualnie
 • 8h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 8 | JAP: 16
 • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte