szkolenia

Well-being – zarządzanie sobą w kryzysie i na co dzień

Szkolenie skupia się na rozwoju umiejętności skutecznego zarządzania sobą w środowisku zawodowym i prywatnym, co umożliwia uzyskanie równowagi psychicznej, odkrycie własnego potencjału, a także lepsze radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

W trakcie zajęć uczestnicy poznają techniki i metody, mające znaczący wpływ na zredukowanie poziomu stresu, budowanie odporności psychicznej oraz pełne wykorzystanie drzemiącego potencjału.

Redukcja poziomu stresu w życiu zawodowym

Zrozumienie zagadnienia well-beingu i mindfulness pozwoli uczestnikom rozwinąć umiejętności, które pozytywnie wpłyną na karierę zawodową — zredukują negatywne emocje, podniosą poziom koncentracji, a także znacząco polepszą efektywność w środowisku pracy.

Podczas zajęć, uczestnicy będą mieć okazję do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce w ramach ćwiczeń.

 

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

pojęcia well-being w kontekście stresu
Zrozumienie

Zrozumienie

koncepcji mindfulness i korzyści z jej stosowania dla równowagi emocjonalnej
Zastosowanie

Zastosowanie

poznanych metod w radzeniu sobie w kryzysie i wykorzystaniu potencjału w każdym obszarze życia

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

skuteczne techniki zarządzania sobą w środowisku zawodowym i osobistym
Potrafisz

Potrafisz

wykorzystywać metody antystresowe w sytuacjach kryzysowych
Umiesz

Umiesz

odkryć swój potencjał, mający wpływ na samoświadomość

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

Program szkolenia

Moduł 1

Pojęcie well-being i zasady psychologii pozytywnej: model PERMA M. Seligmana

Moduł 2

Stres, kryzys i konflikt jako funkcja życia

Moduł 3

Potrzeby, wartości, emocje a zarządzanie sobą

Moduł 4

Strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

Moduł 5

Elementy strategii komunikacji i negocjacji

Moduł 6

Czynniki antystresowe i budowanie odporności psychicznej

Moduł 7

Trening uważności mindfulness i jego zastosowanie w celu wykorzystania potencjału w każdym obszarze życia
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
 • Kierownicy i koordynatorzy projektów
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Team leaderzy
 • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania sobą w pracy i życiu osobistym

Terminy

Well-being – zarządzanie sobą w kryzysie i na co dzień

 • Ustalane indywidualnie
 • 16h
 • Ewa Kruk
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte