Ostatnio przeglądany termin:

Zarządzanie konfliktami i kryzysami w projektach

Ustalany indywidualnie
Zarządzanie projektami Kompetencje menedżerskie Efektywność osobista Bez certyfikacji Dla Program Managera Dla Project Managera Polski Advanced
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Zarządzanie konfliktami i kryzysami w projektach

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą kompetencje umożliwiające skuteczne zarządzanie konfliktem w zespole oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w projekcie.
Konflikty i nieporozumienia są nieodłącznymi elementami pracy w zespole. Przy realizacji projektów często dotyczą zasobów oraz relacji interpersonalnych. Z jednej strony mogą motywować do rozwoju i przyczyniać się do postępu, a z drugiej spowodować kryzys mający negatywny wpływ na cały zespół i zagrażający realizacji projektu.

Strategie rozwiązywania konfliktów – szkolenie pm2pm

Sukces przedsięwzięcia często zależy właśnie od umiejętnego przeciwdziałania lub kiedy już wystąpią, sposobu ich rozwiązania. Zarządzanie konfliktem jest zatem jedną z kluczowych kompetencji, którą muszą posiadać managerowie oraz członkowie zespołów projektowych. Umiejętności te pozwalają wykorzystać konflikt jako czynnik aktywizujący zespół do poszukiwania najlepszego dla wszystkich stron rozwiązania. Przyczyniają się do budowania kultury pracy opartej na wzajemnym szacunku oraz do integracji zespołu.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania konfliktem i kryzysem w projekcie
Poznanie

Poznanie

technik zapobiegania i zarządzania konfliktem
Zdobycie

Zdobycie

umiejętności wykorzystania sytuacji kryzysowych dla dobra zespołu i projektu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

diagnozować przyczyny konfliktu w zespole
Wiesz

Wiesz

jak skutecznie zarządzać konfliktem i rozwiązywać sytuacje kryzysowe
Umiesz

Umiesz

budować kulturę pracy opartą na wzajemnym szacunku

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Pracownicy i zespoły prowadzące rozmowy, negocjacje
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem

Program szkolenia

Moduł 1

Zarządzanie konfliktami i kryzysami – wprowadzenie do tematyki

Moduł 2

Źródła konfliktu

Moduł 3

Metody identyfikacji konfliktu i sytuacji konfliktowych

Moduł 4

Przebieg konfliktu – zarządzanie konfliktem

Moduł 5

Rozwiązywanie konfliktu
Otrzymaj program

Terminy

Zarządzanie konfliktami i kryzysami w projektach

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte