szkolenia

Well-being, well-balance – zarządzanie sobą w życiu zawodowym i osobistym

Praktyczne szkolenie prezentujące metody, techniki i narzędzia, które wspierają lepsze samopoczucie oraz bardziej świadome i uważne zarządzanie własną energią w celu zwiększenia swojej efektywności osobistej i zawodowej oraz wzrostu zadowolenia z życia. Program szkolenia obejmuje wybrane, użyteczne osiągnięcia wiedzy psychologicznej o budowaniu dobrostanu jako kompetencji uniwersalnej w zmieniającym się świecie.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zrozumienie

Zrozumienie

koncepcji uważności i korzyści z jej stosowania dla równowagi emocjonalnej
Poznanie

Poznanie

zasad utrzymywania optymalnej energii życiowej i budowanie odporności psychicznej
Doskonalenie

Doskonalenie

kompetencji efektywnego zarządzania sobą

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

stosować metody zwiększające efektywność osobistą i zawodową
Potrafisz

Potrafisz

skuteczniej radzić sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych
Znasz

Znasz

czynniki antystresowe i techniki relaksacyjne

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
 • Kierownicy i koordynatorzy projektów
 • Team leaderzy
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie technik zarządzania sobą

Program szkolenia

Moduł 1

Pojęcie dobrostanu i zasady psychologii pozytywnej: model PERMA w well-being i well-balance

Moduł 2

Stres jako funkcja życia: bodziec, reakcja i relacja

Moduł 3

Potrzeby, wartości, emocje a zarządzanie czasem wolnym i zawodowym oraz energią życiową

Moduł 4

Budowanie mechanizmów obronnych, strategie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Moduł 5

Czynniki antystresowe i budowanie odporności psychicznej

Moduł 6

Techniki relaksacyjne: oddechowe, wizualizacyjne i kreatywne

Moduł 7

Wybrane modele i techniki coachingowe – przekonania i nawyki

Moduł 8

Trening uważności Mindfulness i jej zastosowanie na co dzień – ćwiczenia zwiększające dobrostan i ogólne samopoczucie
Otrzymaj program

Terminy

Well-being, well-balance – zarządzanie sobą w życiu zawodowym i osobistym

 • Ustalane indywidualnie
 • 16h
 • Ewa Kruk
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte