szkolenia

Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)

Warsztaty PRiSM™ Practitioner zostały opracowane w celu głębszego zrozumienia oraz poprawy kompetencji w zakresie zarządzania projektami. W trakcie praktycznych zajęć dotyczących zarządzania projektami i zrównoważonego rozwoju, łącząc teorię ze studium przypadków, przygotowujemy do nowego sposobu patrzenia na projekt oraz zarządzania nim. Wykorzystujemy przykłady z życia wzięte, w których zarządzanie projektami prowadzone jest w sposób spełniający wymagania nie tylko biznesu, ale również uwzględniający potrzeby społeczne i środowiskowe.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

4 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

32 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie

do koncepcji Green Project Management oraz metodyki PRiSM™
Pogłębienie

Pogłębienie

znajomości technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju
Przygotowanie

Przygotowanie

do zdania egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania certyfikatu GPM-b™

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Zyskujesz

Zyskujesz

świadomość korzyści płynących ze stosowania metodyki projektów PRiSM™
Postrzegasz

Postrzegasz

projekt, swoją organizację i sposoby zarządzania nimi z zupełnie nowej perspektywy
Jesteś

Jesteś

dobrze przygotowany do zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu certyfikatu GPM-b™

Punkty PDU: 32 | Punkty JAP: 32

Grupa docelowa

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
 • Osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój bądź działania CSR w organizacji
 • Profesjonaliści, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru lub zarządzania organizacją

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, czynniki zrównoważonego rozwoju, myślenie systemowe, etyka, wartości i zasady, nadzór, portfel projektów i program projektów, EnVex w praktyce

Moduł 2

Zdolność organizacji do zmian, korzyści uzasadnienia biznesowego i zarządzanie wartością, zarządzanie wymaganiami, zarządzanie projektem, cykl życia a PRiSM™, Standardy GPM® P5™ w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami, EnVex w praktyce

Moduł 3

Kontrola projektu, zarządzanie zagadnieniami i zarządzanie ryzykiem, struktury i role organizacyjne, sponsoring projektów, EnVex w praktyce

Moduł 4

Zaangażowanie interesariuszy, realizacja i jakość, zarządzani informacja i raportowanie, przywództwo sytuacyjne i komunikacyjne, konflikty i negocjacje, EnVex w praktyce
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

 • Pierwsze tego typu zaświadczenie dla Project Managerów posiadających wiedzę w obszarze zarządzania projektami z wykorzystaniem zrównoważonych metod.
 • Potwierdzenie umiejętności profesjonalnego zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju
 • Wyróżnienie Project managera jako promotora zmian, osoby posiadającej kompetencje w nowym, szybko rozwijającym się obszarze zarządzania

Terminy

Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)

 • Ustalane indywidualnie
 • 32h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 32 | JAP: 32
 • Szkolenie certyfikowane
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte