Ostatnio przeglądany termin:

Efektywna współpraca międzykulturowa

Ustalany indywidualnie
Kompetencje menedżerskie Efektywność osobista Dla Dyrektora Portfela Dla Program Managera Dla Project Managera Dla Zarządu Polski General
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Efektywna współpraca międzykulturowa

Efektywna współpraca międzynarodowa komunikacja z osobami z innych kultur, obsługa międzynarodowych klientów to zarówno wyzwania, jak i możliwości. Kompetencje międzykulturowe oraz inteligencja kulturowa stają się kluczowe dla efektywnej komunikacji i współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Im lepiej je poznasz, tym większe szanse na powodzenie we współpracy międzynarodowej i uniknięcie błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na globalnym rynku. Nasze szkolenie pozwoli Ci lepiej poznać i zrozumieć swojego partnera biznesowego oraz zbudować długofalową relację.

Szkolenie ma charakter dwudniowego warsztatu interaktywnego opartego o najnowsze badania naukowe w dziedzinie komunikacji międzykulturowej. Podczas szkolenia skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu teorii w biznesie, omawiane studia przypadków są dopasowane do specyfiki działalności firm i charakteru pracy uczestników szkolenia. Podczas szkolenia łączymy różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA.

Rozwiń z nami swoje umiejętności współpracy i komunikacji międzykulturowej. Dowiedz się jak budować długofalowe, efektywne z partnerami biznesowymi z różnych kultur, dzięki znajomości kluczowych aspektów komunikacji międzykulturowej oraz inteligencji kulturowej, które są niezbędne w dzisiejszym globalnym świecie biznesu.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Osadzenie

Osadzenie

międzynarodowej współpracy biznesowej w specyfice kulturowej krajów, z którymi na co dzień mają kontakt pracownicy.
Poznanie

Poznanie

wpływu mentalności i lokalnego sposobu myślenia na interpretację zasad, priorytetów i codzienną komunikację.
Zrozumienie

Zrozumienie

różnic i podobieństw w sferze potrzeb i stylu pracy, umożliwiające lepsze zrozumienie się i w efekcie skuteczniejszą współpracę międzykulturową.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

praktyczne wskazówki ułatwiające komunikację międzykulturową ze współpracownikami biznesowymi.
Rozumiesz

Rozumiesz

z czego wynikają różnice między kulturą polską a kulturami innych krajów.
Potrafisz

Potrafisz

efektywniej współpracować w środowisku międzynarodowym i odpowiednio interpretować przekazy bezpośrednie i pośrednie.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień pracują w środowisku międzynarodowym – kadra zarządzająca, kierownicy projektów, kierownicy zespołów, menedżerowie, leaderzy.

Program szkolenia

Moduł 1

Jak kultura warunkuje osiąganie wyników biznesowych – filary kultur europejskich, azjatyckich i innych.

Moduł 2

Podstawy kompetencji międzykulturowej - co wpływa na nasz sposób myślenia i interpretowania zachowań?

Moduł 3

Zaufanie i budowanie relacji z klientem przez pryzmat różnic kulturowych.

Moduł 4

Podejście do czasu - planowanie, dotrzymywanie terminów, zarządzanie oczekiwaniami.

Moduł 5

Decyzyjność i style zarządzania – kto i w jaki sposób jest zaangażowany w procesy zarządcze.

Moduł 6

Efektywna komunikacja w pracy zdalnej (maile, spotkania online, chat) i bezpośredniej.

Moduł 7

Udzielanie informacji zwrotnej i konstruktywna krytyka.

Moduł 8

Co jeszcze może pomóc we współpracy z krajami europejskimi czy azjatyckimi? –praktyczne wskazówki sprawdzone w terenie.
Otrzymaj program

Terminy

Efektywna współpraca międzykulturowa

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte