Ostatnio przeglądany termin:

Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”

Ustalany indywidualnie
Kompetencje menedżerskie Efektywność osobista Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Dyrektora Portfela Dla Project Managera Polski Advanced
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”

Warsztaty dostarczają praktycznej wiedzy dotyczącej rozpoznawania potencjału drzemiącego w każdym z nas oraz umożliwiają wykorzystanie go do zbudowania efektywnego zespołu.

Dzięki poznaniu i zrozumieniu zachowań uczestników, łatwiej rozpoznasz mocne i słabe strony u siebie i innych oraz nauczysz się skutecznej komunikacji. Poznasz swój styl komunikacji, reakcji w normalnych i stresujących momentach, dzięki czemu nauczysz się efektywniej zarządzać sobą. Poprzez pracę nad wzajemnymi, opartymi na zaufaniu relacjami, będziesz w stanie maksymalizować korzyści płynące ze współpracy.

Ponadto, podczas szkolenia zdobędziesz umiejętności w zakresie wyznaczania potencjalnych kierunków rozwoju nie tylko dla całego zespołu, ale również dla pojedynczej osoby. Dowiesz się, dlaczego i jak duży wpływ na funkcjonowanie zespołu mają indywidualne cechy osobowościowe każdego pracownika. W efekcie zbudujesz silny, zgrany i zaangażowany zespół, posiadający pełny zestaw kompetencji wymaganych do realizacji nawet tych najbardziej złożonych projektów.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

praktycznej wiedzy z zakresu budowania relacji i komunikacji
Poznanie

Poznanie

potencjału swojego oraz osób tworzących zespół projektowy
Podniesienie

Podniesienie

efektywności swojej i całego zespołu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

stworzyć optymalny zespół i efektywnie nim zarządzać
Wiesz

Wiesz

jak wykorzystać mocne strony członków zespołu
Umiesz

Umiesz

skutecznie komunikować się z każdym typem osobowościowym

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem, chcą lepiej zrozumieć siebie i swój zespół

Program szkolenia

Moduł 1

Efektywność indywidualna, komunikacja i budowanie relacji, mocne i słabe strony w komunikacji, style komunikacji

Moduł 2

Komunikacja w zespole, mocne strony zespołu, motywowanie w pracy projektowej, zastosowanie typów osobowości w pracy projektowej

Moduł 3

Gra zespołowa "Pali się" - wzmacniająca kompetencje współpracy, szybkiego reagowania i wspólnego dążenia do celu
Otrzymaj program

Terminy

Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Michał Karlikowski
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte