Ostatnio przeglądany termin:

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MS Project

Ustalany indywidualnie
Zarządzanie projektami Narzędzia IT Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Program Managera Dla Project Managera Polski Advanced
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MS Project

Na rynku istnieje wiele programów i aplikacji pomagających Project Managerom w codziennej pracy. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi pomagających zarządzać projektami jest Microsoft Project. Aplikacja ta posiada funkcjonalności służące m.in. do budowy harmonogramów, monitorowania postępu prac, tworzenia i zarządzania budżetem projektu, gospodarowania zasobami, a także raportowania.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania funkcji oprogramowania MS Project, niezbędnych do działań operacyjnych przy realizacji projektów w firmie. Szkolenie podnosi kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt lub prezentacja PP oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i funkcji programu MS Project
Nauka

Nauka

praktycznego wykorzystania MS Project do działań operacyjnych przy realizacji projektów
Podniesienie

Podniesienie

kompetencji w zakresie tworzenia i zarządzania projektami

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

samodzielnie obsługiwać program MS Project
Wykorzystujesz

Wykorzystujesz

poznane na szkoleniu funkcjonalności w codziennej pracy przy planowaniu projektów
Posiadasz

Posiadasz

wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania harmonogramem, zasobami, finansami i monitorowania prac w projekcie

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Project Managerowie poszukujący narzędzia, które usprawni im codzienną pracę związaną z zarządzaniem projektami

Program szkolenia

Moduł 1

Podstawowe pojęcia, zastosowanie programu MS Project

Moduł 2

Interfejs użytkownika, menu, paski widoku

Moduł 3

Definiowanie projektu, zapisywanie projektu, kalendarz

Moduł 4

Zarządzanie zadaniami, hierarchia zadań, nadawanie ograniczeń, ustawienie kamieni milowych

Moduł 5

Zarządzanie zasobami, przydział zasobów, dostępność zasobów w czasie, pula zasobów

Moduł 6

Przeciążenia zasobów, nadmierna alokacja zasobów, usuwanie przeciążenia

Moduł 7

Zarządzanie kosztami, typy kosztów, statystyki projektu

Moduł 8

Kontrola realizacji projektu, plan bazowy, plan pośredni, śledzenie postępu prac

Moduł 9

Analiza odchyleń terminów, kosztów i pracy

Moduł 10

Raportowanie, raporty niestandardowe, wydruk raportów

Moduł 11

Zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie, grupowanie

Moduł 12

Narzędzia importowania i eksportowania danych
Otrzymaj program

Terminy

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MS Project

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte