Ostatnio przeglądany termin:

Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Ustalany indywidualnie
Zarządzanie projektami Bez certyfikacji Dla Dyrektora Portfela Dla Program Managera Dla Project Managera Dla Zarządu Polski Advanced
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Szkolenie  przybliżające efektywne praktyki zarządzania portfelem, programami i projektami, stanowiące klucz do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku przez organizację. Poziom zajęć dopasowany do potrzeb kadry wyższego szczebla, poruszający kwestie związane z transformacją przedsiębiorstw poprzez programy i projekty.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotowywać, realizować i monitorować inwestycje w postaci programów i projektów w oparciu o strategię organizacji. Nauczą się także definiować i nadzorować kluczowe portfele, programy i projekty w sposób zapewniający osiąganie oczekiwanych korzyści biznesowych. Z uwagi na duże znaczenie sponsora w projektach i programach, uczestnicy zapoznają się z jego rolą w różnych kontekstach biznesowych. Warsztaty pozwolą również na poznanie różnych sposobów budowania otoczenia organizacyjnego, a także zrozumienie znaczenia i roli zrównoważonego rozwoju, dobrego przywództwa, konstruktywnego partnerstwa oraz ciągłego doskonalenia w zapewnianiu powodzenia ich przyszłych inicjatyw.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt lub prezentacja PP oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

uporządkowanej wiedzy na temat efektywnego zarządzania portfelem, programami i projektami na poziomie kierownictwa wyższego szczebla
Prezentacja

Prezentacja

roli sponsora w różnych kontekstach biznesowych i jego znaczenia w projektach i programach
Zapoznanie

Zapoznanie

z różnymi sposobami budowania otoczenia organizacyjnego wpierającego zarządzanie portfelem, programami i projektami

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak nadzorować portfele, programy i projektu w oparciu o strategię organizacji
Umiesz

Umiesz

definiować i wpływać na czynniki kształtujące otoczenie dla udanych programów, projektów i portfeli
Potrafisz

Potrafisz

konstruktywnie współpracować z menedżerami projektów, programów i portfeli

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Wyższa kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają portfelami, programami i projektami
  • Kadra kierownicza, której zależy na lepszej współpracy ze sponsorem oraz menedżerami projektów, programów i portfeli

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do zarządzania portfelami, programami i projektami (PP&P) – definicje, powiązania, kluczowe cechy i różnice, procesy i narzędzia zarządzania, role i ich interakcje

Moduł 2

Dopasowanie strategiczne – procesy i techniki definiowania portfeli i programów wspierających realizację strategii organizacji, interakcja z podstawową działalnością organizacji

Moduł 3

Zarządzanie kontra zapewnienie ładu w kontekście PP&P – kluczowe funkcje i różnice, relacje z zarządzaniem strategicznym, objawy dysfunkcji

Moduł 4

Wsparcie organizacyjne PP&P – rola PMO, programy rozwoju kompetencji PP&P, praktyki HR

Moduł 5

Uzasadnienie biznesowe (ang. business case) – rola w zarządzaniu i zapewnieniu ładu PP&P, typowe treści w różnych kontekstach biznesowych, procesy i techniki monitorowania

Moduł 6

Transformacja przedsiębiorstwa poprzez programy i projekty – wprowadzenie do modeli zarządzania zmianą, rola interesariuszy, informowanie o zmianach, tworzenie właściwego zestawu programów i projektów, monitorowanie złożonych zmian, rola kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

Moduł 7

Cykl życia programu i projektu oraz podejścia do zarządzania – strategie planowania i realizacji (predykcyjne, iteracyjne i adaptacyjne), kluczowe etapy, grupy procesów i obszary zarządzania, spojrzenie poza program/projekt

Moduł 8

Zwinność i podejście lean w PP&P – podstawowe koncepcje, oczekiwane korzyści, potencjalne zagrożenia, wpływ na ład i procesy zarządzania

Moduł 9

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w programach i projektach – definicje, perspektywy, identyfikacja i analiza, reagowanie na ryzyko, podejścia do monitorowania

Moduł 10

Wprowadzenie do doskonalenia projektu – podstawowe koncepcje (ciągłe doskonalenie, zrównoważony rozwój), rola przywództwa i wartości, wprowadzenie do IPMA Project Excellence Baseline jako narzędzia oceny jakości zarządzania projektem, scenariusze budowania kultury dążenia do doskonałości w organizacjach
Otrzymaj program

Terminy

Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte