Ostatnio przeglądany termin:

Warsztaty kompetencyjne z zarządzania projektami

Ustalany indywidualnie
Zarządzanie projektami Kompetencje menedżerskie Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Program Managera Dla Project Managera Dla Zarządu Polski General
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Warsztaty kompetencyjne z zarządzania projektami

Interaktywne warsztaty z zarządzania projektami to odpowiedź na potrzeby uczestników szkoleń w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznego zarządzania projektami, kompetencji zarządczych oraz osobistych. To szkolenie zapewnia solidne podstawy do realizacji i zarządzania różnorodnymi projektami.

Odkryj kluczowe aspekty zarządzania projektami – od podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektem, przez planowanie i symulację, aż po zarządzanie ryzykiem i zespołem projektowym. Postaw nie tylko na przyswojenie wiedzy, ale także rozwój praktycznych umiejętności niezbędnych w dzisiejszym świecie zarządzania projektami. Od identyfikacji ryzyka, przez zarządzanie zasobami, po efektywne monitorowanie postępów – każdy aspekt zostanie dokładnie omówiony. Poszerz swoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami, ucząc się od ekspertów. Przekształć teorię w praktykę, zwiększając swoje kompetencje zarządcze i osobiste.

Szkolenie ma charakter dwudniowych, praktycznych warsztatów, łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

4 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

32 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Podniesienie

Podniesienie

kompetencji z zakresu zarządzania projektami, programami, portfelami - osobistych i interpersonalnych .
Przygotowanie

Przygotowanie

do efektywnego zarządzania zespołami projektowymi i działania w ramach grup projektowych.
Poznanie

Poznanie

zasad zarządzania projektami oraz narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

stosować narzędzia planowania, realizacji, monitoringu i zamykania projektu w najbardziej optymalnych warunkach, osiągając przy tym możliwie najlepsze rezultaty.
Potrafisz

Potrafisz

zbudować zespół projektowy oraz zarządzać nim, wykorzystując różne style zarządzania, motywowania oraz techniki rozwiazywania konfliktów.
Wiesz

Wiesz

jak identyfikować i oceniać ryzyko w projekcie oraz potrafisz planować reakcje na nie.

Punkty PDU: 32 | Punkty JAP: 32

Grupa docelowa

  • Project Managerowie oraz osoby zarządzające projektami w różnych branżach i organizacjach
  • Członkowie zespołów projektowych oraz osoby je wspomagające w realizacji projektów
  • Profesjonaliści, którzy chcieliby poznać nowe sposoby i techniki osiągania założonych rezultatów
  • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do podstaw zarządzania projektem: definicja projektu i zarządzania projektowego, formułowanie wymagań i potrzeb projektu, cele projektu, kontekst projektu i analiza interesariuszy, organizacja zarządzania projektem w strukturach stałych, etapy realizacji projektu – puzzle projektowe.

Moduł 2

Planowanie realizacji projektu: definiowanie zakresu projektu przy wykorzystaniu struktury podziału prac, macierz odpowiedzialności w projekcie, wyznaczanie czasu trwania projektu i tworzenie harmonogramu, plan wykorzystania zasobów i jego budowa, zarządzanie kosztami projektu i tworzenie budżetu.

Moduł 3

Symulacja planowania projektu z wykorzystaniem gry online do zarządzania harmonogramem, zasobami i kosztami w projekcie – Steam2PM.

Moduł 4

Ryzyko – szanse i zagrożenia: identyfikacja ryzyka, metody oceny, plany reakcji na ryzyko.

Moduł 5

Zarządzanie zespołem projektowym: dobór osób do zespołu, metody rozwiązywania konfliktów, przywództwo w zespole projektowym, motywowanie członków zespołu projektowego.

Moduł 6

Monitorowanie projektu z wykorzystaniem analizy wskaźników: podstawowe wskaźniki monitorowania projektu wg metody EVM, zarządzanie metodą wartości wypracowanej, wykresy wskaźników Metody EVM.

Moduł 7

Kamienie milowe – narzędzie do monitorowania rzeczowego postępu prac w projekcie.

Moduł 8

Podsumowanie.
Otrzymaj program

Terminy

Warsztaty kompetencyjne z zarządzania projektami

  • Ustalane indywidualnie
  • 32h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 32 | JAP: 32
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte