Ostatnio przeglądany termin:

Zarządzanie czasem, zadaniami i stresem

Ustalany indywidualnie
Kompetencje menedżerskie Efektywność osobista Sprzedaż, negocjacje i obsługa klienta Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Dyrektora Portfela Dla Program Managera Dla Project Managera Dla Zarządu Polski General
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Zarządzanie czasem, zadaniami i stresem

Indywidualne kompetencje członków zespołu, zwłaszcza kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla, w zakresie zarządzania czasem, zadaniami i stresem, wpływają na funkcjonowanie i efektywność działań całego zespołu. To kluczowe umiejętności, które pomagają skutecznie realizować strategiczne cele biznesowe, a jednocześnie zachować równowagę między nimi a wartościami osobistymi.

W trakcie szkolenia zarządzanie czasem uczestnicy poznają działania, które wpływają na organizację i efektywność ich pracy własnej oraz podwładnych i współpracowników. Wypracują nowe metody działania w tym zakresie, a także zidentyfikują trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy i opracują własne zasady zarządzania czasem w oparciu o współczesną metodę czasowego planowania zadań.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem, zadaniami i stresem
Zidentyfikowanie

Zidentyfikowanie

trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy w powiązaniu z delegowaniem i weryfikacją wykonywanych zadań
Poznanie

Poznanie

metod ograniczania negatywnych skutków pracy w warunkach stresu, przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

kluczowe zasady efektywności i potrafisz wykorzystać je w praktyce
Potrafisz

Potrafisz

identyfikować i eliminować złodziei czasu, ustalać cele i priorytety oraz planować zadania
Umiesz

Umiesz

zachować równowagę między pracą a życiem osobistym, posiadasz indywidualny system zarządzania czasem

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
  • Kierownicy projektów i członkowie zespołów
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania czasem

Program szkolenia

Moduł 1

Kluczowe zasady efektywności: wydajność, skuteczność a efektywność jako współczesne wyzwania, indywidualne podejście do czasu, kluczowe czynniki sukcesu – jak osiągać więcej minimalizując nakłady?

Moduł 2

Autodiagnoza - własne predyspozycje i preferencje związane z efektywnością: identyfikacja własnych silnych i słabych stron w kontekście wykorzystania czasu, sytuacje i okresy zwiększonej skuteczności działania, dopasowanie harmonogramu działań do zidentyfikowanych predyspozycji, organizacja pracy własnej, znaczenie pozytywnych i negatywnych nawyków w zarządzaniu czasem, rutynizacja nowych (właściwych) nawyków

Moduł 3

Indywidualne określenie własnych złodziei czasu: poszukiwanie sposobów na eliminację wybranych pożeraczy, wskazania do dalszej pracy w powyższym zakresie po szkoleniu

Moduł 4

Prokrastynacja – przyczyny i skutki: powody, okoliczności, zakres odkładanych zadań, indywidualne zdiagnozowanie własnych ,,otwartych pętli”, zamiana ,,otwartych pętli” na zdefiniowane, celowe czynności

Moduł 5

Proces wytyczania celów i priorytetów: własne wartości jako punkt wyjścia w definiowaniu celów, ekologia celu – zgodność w własnymi wartościami, metoda ustalania celów SMARTER+ – efektywny warsztat celów, technika planowania Vonneguta, zasada 60/20/20, wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych, efektywne planowanie działań, kontrola i weryfikacja celów

Moduł 6

Ustalanie priorytetów i kierunków działań: wartości, role – jak nie gubić tego, co ważne, metody podejmowania decyzji – technika wag i skal, analiza ABC, praktyczne wykorzystanie reguły Pareto 80/20, macierz Eisenhowera

Moduł 7

Projektowanie indywidualnego systemu zarządzania czasem: zarządzanie strumieniem zadań – jak nie zginąć w chaosie, wybrane, najlepsze techniki, wsparcie technologii, bilans wykorzystania czasu, sposoby kontrolowania własnego otoczenia, asertywność jako umiejętność warunkująca efektywną organizację czasu

Moduł 8

Przeszkody w zarządzaniu sobą w czasie: wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy, kontrola i wpływ jako czynniki niwelujące powstawanie barier czasowych, strategie odkładania spraw na później, stres a organizacja pracy

Moduł 9

Work-life balance – zachowanie właściwych proporcji pracy i odpoczynku: równowaga pomiędzy celami a wartościami osobistymi, cykl aktywności, efektywności, czuwania organizmu, podstawowe typy aktywności dobowej, praca z własnym harmonogramem działań
Otrzymaj program

Terminy

Zarządzanie czasem, zadaniami i stresem

  • Ustalane indywidualnie
  • 16 h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte