Ostatnio przeglądany termin:

Zarządzanie strategiczne dla kadry zarządzającej

Ustalany indywidualnie
Zarządzanie projektami Kompetencje menedżerskie Bez certyfikacji Dla Zarządu Polski General
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Zarządzanie strategiczne dla kadry zarządzającej

To dwudniowe szkolenie z zarządzania strategicznego jest idealnym wyborem dla kadry zarządzającej, członków zarządu, kierowników projektów oraz wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności zarządcze i poszerzać wiedzę w tej dziedzinie. Program szkolenia z zarządzania strategicznego został starannie zaprojektowany, aby odpowiadać na specyficzne potrzeby i wyzwania, z jakimi spotykają się profesjonaliści w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Udział w tym szkoleniu to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi specjalistami oraz doświadczonym trenerem.

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego uczestnictwa w interaktywnych warsztatach. Zajęcia będą opierać się na realnych studiach przypadków, dostosowanych do specyfiki działalności firm uczestników oraz charakteru ich pracy. Zajęcia łączą różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA. To połączenie praktycznego doświadczenia z teoretyczną wiedzą zapewnia kompleksowe zrozumienie zarządzania strategicznego i jego zastosowań.

Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów, począwszy od zarządzania strategicznego, przez definicję projektu i zarządzania projektowego, aż po formułowanie wymagań i potrzeb projektu. Dodatkowo, szkolenie skupia się na praktycznych aspektach zarządzania, takich jak strategiczne zarządzanie harmonogramem projektu, delegowanie i controling, zarządzanie przez cele oraz tworzenie i zarządzanie zespołem. Szkolenie zostało zaplanowane tak, aby rozwijać kluczowe kompetencje zarządcze, niezbędne w efektywnym prowadzeniu projektów i zespołów.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Podniesienie

Podniesienie

kompetencji kadry zarządzającej w zakresie zarządzania.
Przygotowanie

Przygotowanie

do efektywnego zarządzania zespołami projektowymi i działania w ramach grup projektowych.
Poznanie

Poznanie

zasad zarządzania projektami oraz narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

zastosować narzędzia planowania projektu, w tym wydajnego planu pracy.
Umiesz

Umiesz

zbudować zespół projektowy oraz zarządzać nim, wykorzystując różne style zarządzania, motywowania oraz techniki rozwiązywania konfliktów.
Wiesz

Wiesz

jak zarządzać zespołem przez cele i skutecznie delegować zadania.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Członkowie zarządu
  • Menedżerowie wyższego szczebla
  • Kierownictwo i menadżerowie zespołów projektowych

Program szkolenia

Moduł 1

Zarządzanie Strategiczne

Moduł 2

Definicja projektu i zarządzania projektowego

Moduł 3

Formułowanie wymagań i potrzeb projektu

Moduł 4

Kryteria sukcesu projektu, definiowanie i wyznaczanie celów, priorytetyzacja projektów, działania proaktywne

Moduł 5

Analiza interesariuszy

Moduł 6

Kluczowe role w projekcie

Moduł 7

Systematyzacja wiedzy o zarządzaniu projektami

Moduł 8

Projekt, cykl życia projektu, diagram sieciowy CPM i CCPM, analiza trendu kamieni milowych

Moduł 9

Strategiczne zarządzanie harmonogramem projektu, zmianą w projekcie, w tym opóźnieniami, zasobami, roszczeniami, ryzykiem

Moduł 10

Delegowanie i controling

Moduł 11

Zarządzanie przez cele, przez delegowanie

Moduł 12

Controling projektu

Moduł 13

Tworzenie i zarządzanie zespołem

Moduł 14

Zespół, budowanie zespołów, dobór osób poprzez wymagane predyspozycje, wprowadzanie pojedynczej osoby do zespołu, macierz odpowiedzialności

Moduł 15

Kluczowe kompetencje zarządcze

Moduł 16

Gra online – Steam2PM w zakresie zarządzania harmonogramem, planowania zasobów i kosztów w projekcie

Moduł 17

Podsumowanie
Otrzymaj program

Terminy

Zarządzanie strategiczne dla kadry zarządzającej

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte