Certyfikacja IPMA® C – wszystko, co musisz wiedzieć

Certyfikacja IPMA® C – wszystko, co musisz wiedzieć

Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące certyfikacji IPMA® na poziomie C – wymagania, przygotowanie do egzaminu oraz przebieg procesu certyfikacji.

Certyfikacja IPMA® C – wszystko, co musisz wiedzieć

 

Naturalnym kierunkiem rozwoju zawodowego jest zdobywanie i aktualizowanie wiedzy. Międzynarodowe certyfikaty są potwierdzeniem tych starań oraz posiadanych kompetencji. Drugim etapem na ścieżce certyfikacji IPMA® jest poziom C. Kandydaci przystępujący do systemu oceny ubiegają się o tytuł Certyfikowanego Kierownika Projektów (Certified Project Manager). W tym artykule podpowiadamy jakie są wymagania wejściowe, w jaki sposób przygotować się do egzaminu oraz jak wygląda cały proces certyfikacji IPMA® C.

Czym jest IPMA® – przypomnienie

International Project Management Association to międzynarodowa federacja organizacji non-profit, która zrzesza i certyfikuje menedżerów projektów na całym świecie. IPMA® w centrum zainteresowania stawia osobę Kierownika Projektu. Zarządzanie projektami wg IPMA® polega przede wszystkim na kompleksowym podejściu do działań podejmowanych przez Project Managera. Co więcej, podejście IPMA® daje również wzorce kompetencji dla całego personelu związanego z realizacją projektu, bez względu na pełnioną w nim rolę.

System czterostopniowej certyfikacji IPMA® (4-L-C – four-level-certification) koordynuje w Polsce nasz krajowy oddział – IPMA Polska. Natomiast nadzór nad egzaminami certyfikacyjnymi pełni Biuro Certyfikacji International Project Management Association Polska.

Kto może przystąpić do egzaminu IPMA® C?

Kandydaci ubiegający się o certyfikat IPMA® C, muszą wykazać się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z zakresu zarządzania projektami. Dlatego do egzaminu może przystąpić osoba, która w okresie ostatnich 6 lat wykaże minimum 3 lata doświadczenia jako Kierownik Projektu w projektach o umiarkowanej złożoności. Ponadto, przyjmowane są również zgłoszenie osób pełniących odpowiedzialne role wspomagające Kierownika Projektu w realizacji złożonych przedsięwzięć.

Jakie dokumenty należy przesłać do lokalnego Biura Certyfikacji IPMA®?

Na poziomie C wymagane jest złożenie pięciu dokumentów:

  1. CV uwzględniające skrócony opis projektów, programów lub portfeli, którymi kandydat zarządzał lub w których uczestniczył.
  2. Wniosek zgłoszeniowy wraz z wyrażeniem zgody na warunki obowiązujące w procesie certyfikacji IPMA®, w tym m.in. Kodeks Etyczny i Kodeks Profesjonalnego Postępowania.
  3. Raport podsumowujący dotychczasowe doświadczenie kandydata wraz z opisem projektów i zajmowanych ról projektowych oraz opisy firm lub organizacji, w których pracował.
  4. Pełny arkusz samooceny w obszarze wiedzy z zakresu Elementów Kompetencji oraz w obszarach umiejętności i zdolności.
  5. Arkusz zawierający nazwiska i dane kontaktowe co najmniej 2 osób mogących kandydatowi udzielić referencji.

Wypełnione dokumenty należy przesłać do Biura Certyfikacji na adres: cert@ipma.pl. W razie trudności zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy w wypełnieniu dokumentacji.

Jak wygląda proces certyfikacji IPMA® na poziomie C?

Proces certyfikacji rozpoczyna się od przesłania przez Kandydata wymienionych powyżej dokumentów. Biuro Certyfikacji w oparciu o dostarczone informacje, podejmuje decyzję nt. przyjęcia lub odrzucenia wniosku o certyfikację. Decyzja pozytywna umożliwia podejście do egzaminu certyfikacyjnego oraz dalszych etapów.

Egzamin certyfikacyjny na poziomie C składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich ma formę pisemną i trwa 3 godziny. Zawiera wyłącznie pytania otwarte, w których sprawdzana jest umiejętność zastosowania Elementów Kompetencji (technik, narzędzi, wiedzy) w środowisku projektu o umiarkowanej złożoności.  W związku z tym aby uzyskać pozytywny wynik, należy zaliczyć 80% Elementów Kompetencji. Natomiast osoby, które w przeciągu roku otrzymały certyfikat na poziomie D zwolnione są z tej części.

Następnie Kandydatów czeka jeszcze jeden etap oceny i może on mieć dwa warianty:

  1. Rozmowa indywidualna trwająca 1 godzinę
  2. Rozmowa indywidualna poprzedzona warsztatem symulacyjnym. Ten wariant jest zawieszony na okres pandemii.

W trakcie grupowego warsztatu symulacyjnego uczestnicy przyjmują wskazane role, by na podstawie studium przypadku wykonać zadania odpowiadające danej roli i poziomowi – w tym przypadku poziomowi C. Celem przeprowadzenia tego etapu oceny jest sprawdzenie kompetencji interpersonalnych i społecznych w interakcji z innymi uczestnikami. Niewątpliwie wskazaniem do skierowania kandydata na warsztaty jest brak wystarczających dowodów dokumentujących doświadczenie lub umiejętności Kandydata.

Natomiast celem rozmowy indywidualnej jest przede wszystkim ocena kompetencji technicznych i kontekstowych. Dlatego podczas rozmowy Kandydaci otrzymują pytania w odniesieniu do dostarczonych materiałów. Ten etap trwa 60 minut i prowadzi go dwóch asesorów. Odpowiedzi są nagrywane lub notowane i zostaną dołączone do pozostałych wyników podlegających ocenie końcowej.

Dopiero po zakończeniu wszystkich wymienionych wyżej etapów procesu certyfikacji na poziomie C wystawiana jest ocena końcowa wraz z certyfikatem zaświadczającym posiadanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia Certyfikowanego Kierownika Projektu. Certyfikat jest przyznawany na 5 lat. Po tym czasie można złożyć aplikację o przedłużenie jego ważności o kolejne 5 lat.

Ważne – z uwagi na pandemię do 31 marca 2021 obowiązuje system certyfikacji IPMA online. Szczegółowe informacje dotyczące procedury elektronicznej znajdziecie na stronie internetowej IPMA Polska.

Jak się przygotować do certyfikacji IPMA® na poziomie C?

Chcąc przygotować się do certyfikacji na poziomie C rekomendujemy wzięcie udziału w Warsztatach online przygotowujących do certyfikacji IPMA® na poziomie C, B, A. Podczas szkolenia kandydaci mają okazję utrwalić wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz zapoznać się z informacjami dotyczącymi przebiegu procesu certyfikacji.

Co więcej, w trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość napisania próbnego testu oraz omówienia wspólnie z całą grupą swoich wyników. Zajęcia są interaktywne, dlatego łączą różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA.

 

Jesteśmy Autoryzowaną Jednostką Szkoleniową IPMA Polska. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w zakresie przygotowania do międzynarodowych egzaminów certyfikacyjnych IPMA®. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Autor tekstu: Ewa Bednarczyk