Jak system edukacji i certyfikacji IPMA® może poprawić Twoją pozycję na rynku pracy?

Jak system edukacji i certyfikacji IPMA® może poprawić Twoją pozycję na rynku pracy?

Zostań Project Managerem gotowym na wyzwania współczesnego świata biznesu.

Praca projektowa stała się coraz powszechniejsza, a zawód kierownika projektów jest niewątpliwie zawodem przyszłości. Sposób prowadzenia projektów zmienił się jednak w ostatnich latach. Zmienność i nieprzewidywalność wymaga elastyczniejszego podejścia i coraz lepszego zarządzania zmianą. Również wymagania stawiane Project Managerom muszą być dostosowane do wymagań rynku. Sprawdź jakich kompetencji u pracowników poszukują dziś organizacje oraz w jaki sposób certyfikacja IPMA® może pomóc Ci w rozwoju kariery w obszarze zarządzania.

Co wyróżnia system certyfikacji Project Managerów IPMA®?

IPMA® (International Project Management Association) to pierwsze na świecie stowarzyszenie Project Managerów, założone w 1965 roku. To zarazem pierwsza organizacja prowadząca system certyfikacji w oparciu o role w projekcie. W Polsce Stowarzyszenie (IPMA Polska) działa od 1999 roku, czyli ponad 22 lat. Zbudowało i ciągle rozwija siatkę networkingową profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami. W ramach swojej misji IPMA Polska tworzy przestrzeń oraz warunki do podnoszenia kwalifikacji i umiejętności Project Managerów, dzięki systemowi międzynarodowej certyfikacji. Jednocześnie wspiera ludzi i organizacje w zdobywaniu wiedzy w obszarze zarządzania projektami.

IPMA ICB® jest globalnym standardem stworzonym dla osób pełniących różne role w zarządzaniu projektami, programami i portfelem. To zarazem międzynarodowy standard kompetencji indywidualnych, opisujący je w trzech obszarach – Perspektywa, Ludzie, Praktyka – dla trzech domen – zarządzanie projektem, zarządzanie programem, zarządzanie portfelem.

Podejście IPMA® skoncentrowane jest na kompetencjach, czyli połączeniu posiadanej wiedzy, umiejętności i zdolności. Standard IPMA® nie wyklucza innych standardów zorientowanych na procesy (np. PMBok), ale służy jako ich uzupełnienie. Prezentuje mierzalne wskaźniki kompetencji, pozwalając ocenić poziom PM’a i wskazać dalszy kierunek rozwoju. Standard IPMA® wspiera wszystkie inne standardy, łącznie z ISO 21500, PRINCE2, PMI PMBok Guide.

Jakie wyzwania stawia przez Project Managerami współczesny rynek?

Pracujemy w świecie zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym, w świecie VUCA (ang. Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Tym samym, w jeszcze większym stopniu zarządzamy zmianą w codziennej pracy. Obecnie projekty są prowadzone w zupełnie innym trybie, na popularności zyskują metodyki zwinne (Agile), gdyż umożliwiają szybkie dostosowanie wymagań zakresu. Współczesny PM musi posiadać umiejętności w zakresie komunikacji oraz zarządzania stresem. Kompetencje miękkie są niezwykle istotne w pracy osoby kierującej zespołem.

Mierzymy się z najszybszym w historii postępem technologicznym, co oznacza, że wiele projektów (wprowadzanie nowych produktów i usług) musi być realizowanych w krótszym czasie. By sprostać wymaganiom świata biznesu oraz rynku pracy, niezbędna jest ciągła edukacja w zakresie zarządzania projektami. Niezwykle ważne jest stałe ponoszenie kompetencji, a jednocześnie śledzenie najnowszych trendów w tym zakresie.

Jakich kompetencji u swoich pracowników poszukują dziś organizacje?

Z wyzwań współczesnego świata wynika zapotrzebowanie na pracowników o określonych kompetencjach. W obszarze „Ludzie”, czyli kompetencji behawioralnych kluczowe są: przywództwo, komunikacja i umiejętność pracy w zespole. Kompetencje kontekstowe w obszarze „Perspektywa” to: finanse, prawo, otoczenie projektu, strategia, kultura i wartości. Natomiast kompetencje techniczne z obszaru „Praktyka” to: wymagania, cele, korzyści, zakres, jakość, harmonogramowanie.

Kompetencje kluczowe dla Project Managerów to zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, autorefleksja i zarządzanie sobą, komunikacja, relacja i zaangażowanie. Autorefleksja i zarządzanie sobą to nie jest oczywista kompetencja, nawet dla osób pracujących od lat w projektach. Pozwala ona dbać o nas samych. To świadomość własnych mocnych stron, ale także obszarów wymagających pracy. Pomaga zachować równowagę między życiem zawodowym i osobistym oraz budować sukces w pracy w projektach.

Jakie są korzyści z certyfikacji IPMA®?

Międzynarodowy certyfikat daje przewagę na rynku. W kontakcie z nowym pracodawcą możemy przedstawić wiarygodne potwierdzenie znajomości, że znamy język zarządzania projektami i rozumiemy to środowisko pracy. W firmie certyfikat umacnia naszą pozycję negocjacyjną podczas ubiegania się o awans, bądź podwyżkę. Certyfikat IPMA® jest uznawany na całym świecie, w każdym kraju oznacza ten sam poziom wiedzy, umiejętności i zdolności. Ułatwia zatem poszukiwanie pracy (również zdalnej) w międzynarodowych korporacjach, w kraju i zagranicą.

Przedłużenie ważności certyfikatu po 5 latach (recertyfikacja) wymaga uzupełnienia wykazu stałego podnoszenia kompetencji w zarządzaniu projektami. Certyfikat mobilizuje zatem do ciągłego rozwoju zawodowego. Jednocześnie stanowi obiektywne potwierdzenie wiedzy, zdolności i umiejętności Project Managerów. Przedłużenie ważności certyfikatu nie wiąże się z żadnym egzaminem. Warto zadbać o recertyfikację, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy certyfikat nam się przyda.

Z perspektywy pracodawcy, certyfikacja pracowników umożliwia poprawę wydajności i efektywności realizowanych projektów, programów i portfeli przedsięwzięć. Zespół złożony z przeszkolonych i certyfikowanych osób posługuje się spójnym językiem projektowym. Zarazem wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kontraktów i w przetargach, gdzie formalne kwalifikacje są bardzo często niezbędne i wysoko punktowane.

Dlaczego warto się przygotować do certyfikacji IPMA® z pm2pm?

Stowarzyszenie IPMA Polska zachęca do poprzedzenia certyfikacji udziałem w cyklu szkoleniowym prowadzonym przez Akredytowaną Jednostkę Szkoleniową pm2pm. Szkolenia porządkują wiedzę, umożliwiają powtórzenie wiadomości i przygotowanie się do egzaminu certyfikującego w ustrukturyzowanej formie.

Zajęcia to okazja do efektywnej nauki, a także pracy w grupach. Warsztaty prowadzone przez pm2pm kładą nacisk na praktykę, prowadzą je wyłącznie trenerzy z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu projektami, osoby z poziomem certyfikacji IPMA® A, B, C. Podczas zajęć prowadzą uczestników przez wszystkie zagadnienia ważne w zarządzaniu projektami poprzez praktyczne kompetencje. To ułatwia przygotowanie się do egzaminów IPMA-D oraz IPMA-C. Należy bowiem pamiętać, że proces certyfikacji IPMA® wymaga gruntownego przygotowania oraz powtórzenia wiedzy. Udział w szkoleniach pm2pm przekłada się na wysoką zdawalność wśród uczestników szkoleń przygotowujących do certyfikacji.

 

Autor tekstu: Ewa Zawadzka