Wydarzenie dla profesjonalistów – Kampus 2022

Wydarzenie dla profesjonalistów – Kampus 2022

Sprawdź, co w tym roku zaplanowaliśmy dla osób zajmujących się zarządzaniem projektami.

Kampus Zarządzania Projektami to cykliczne wydarzenie organizowane przez pm2pm, integrujące praktyków i ekspertów zarządzania projektami. Specjalistycznym szkoleniom towarzyszą inspirujące wystąpienia, to także okazja do networkingu i po prostu dobrej zabawy. W tym roku  przygotowaliśmy kilka nowości, będzie jak zawsze intensywnie i inspirująco.

Sukces zawodowy oparty o kompetencje miękkie

Rozwinięte umiejętności miękkie są niezbędne w pracy Project Managera. Umożliwiają nie tylko skuteczne zarządzanie zespołem projektowym, ale także sobą samym. Wspierają budowanie relacji z interesariuszami oraz prowadzenie rozmów z partnerami biznesowymi i podwykonawcami. Podczas tegorocznego Kampusu Zarządzania Projektami zaplanowaliśmy dwa szkolenia pomagające rozwijać miękkie kompetencje: Zarządzanie zespołem z elementami coachingu z Tomaszem Leśniowskim (ekspertem z wieloletnim doświadczeniem zarządzaniu portfelem projektów, zarządzaniu operacyjnym i koordynacji prac podległych zespołów projektowych) oraz Dobrostan – uważne zarządzanie sobą w życiu osobistym i zawodowym z Ewą Kruk (pasjonatką pracy z ludźmi, specjalistką w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, trenerką FRIS i certyfikowaną coach).

Podczas szkolenia z Tomaszem Leśniowskim nauczysz się jak budować skuteczny i zgrany zespół projektowy, taki który posiada komplet kompetencji wymaganych do realizacji projektów. Odkryjesz również jaki wpływ na funkcjonowanie zespołu mają indywidualne cechy osobowościowe każdego z jego członków. Dowiesz się także jak tą wiedzę dobrze wykorzystać. Natomiast jeśli wybierzesz szkolenie z Ewą Kruk poznasz skuteczne metody zarządzania swoją energią życiową, by lepiej się poczuć i zwiększyć swoją efektywność osobistą, a także łatwiej odnaleźć się w pracy zespołowej. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, przybliżą sprawdzone techniki i narzędzia, które możesz zastosować w każdej dziedzinie życia.

Wszystkie osoby uczestniczące w Kampusie Zarządzania Projektami w tym roku, będą mogły wziąć udział w sesji seminaryjnej FRIS jako narzędzie rozwoju kompetencji, którą poprowadzi Ewa Kruk. To okazja by zrozumieć rożne style myślenia i ich wpływ na poczucie przyjemności oraz skuteczności w pracy.

Zrównoważone praktyki w zarządzaniu projektami

Zrównoważone zarządzanie projektami to niezwykle ważne szkolenie podczas tegorocznego Kampusu. Stanowi ono odpowiedź na zmiany zachodzące w świecie i potrzebę wprowadzenia zrównoważonych praktyk do zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą Ewa Bednarczyk – ekspertką w zarządzaniu zespołami wielokulturowymi i Michał Karlikowski – doradcą i trenerem od ponad 15 lat pracującym w środowisku projektowym. Te warsztaty łączą teorię ze studium przypadków, przygotowując uczestników do nowego spojrzenia na projekt oraz zarządzania nim. Tak by spełniał nie tylko wymagania biznesu, ale również uwzględniał potrzeby społeczne i środowiskowe.

Dla nas, jako organizacji promującej zrównoważone zarządzanie projektami, uświadamianie konieczności zmiany w sposobie zarządzania jest niezwykle ważne, traktujemy to nie tylko jako naszą misję, ale i obowiązek. Dlatego zaplanowaliśmy w tym roku także sesję seminaryjną z Ewą Bednarczyk i Tomaszem Leśniowskim: Zrównoważone zarządzanie projektami – gorący temat w świecie project managerów. Do udziału, w niej zachęcamy wszystkich uczestników wydarzenia.

Project Manager przygotowany na zmiany

Szybko zmieniający się świat, wymusza zmiany w sposobie zarządzania projektami. Przedsięwzięcia mające dostarczyć nie do końca sprecyzowane rezultaty końcowe powinny wykorzystywać założenia technik zwinnych. Wspólne (klienta i zespołu) „odkrywanie” ostatecznego wyniku projektu jest największą z zalet podejścia zwinnego. Szkolenie Agile – methods & mindset poprowadzi Łukasz D. Sienkiewicz – pasjonat i ekspert zwinnego podejścia w zarządzaniu projektami z ponad 10 letnim doświadczeniem praktycznym. Uczestnicy tych warsztatów wezmą udział w szeregu gier symulacyjnych, podczas których poznają pracę z metodami: Design Thinking, Scrum i Kaban.

Zarządzanie ryzykiem w projektach, to jeden z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych elementów w zarządzaniu projektami. Zwłaszcza we współczesnym zmiennym świecie, dlatego zaplanowaliśmy szkolenie Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie w dynamicznym otoczeniu. Zajęcia poprowadzi Krzysztof Witkowski – konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania programami, portfelami oraz projektami, a także wdrażania systemów zarządzania projektami z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Zmienne otoczenie wymaga także ciągłego doskonalenia organizacji. Jeśli chcesz wiedzieć, jak skutecznie dobrać metodę doskonalenia do potrzeb przedsiębiorstwa, a także przeciwdziałać marnotrawstwu zasobów zapisz się na szkolenie Lean Management Six Sigma, które podczas Kampusu poprowadzi Tomasz Matusiński – ekspert zarządzania procesowego i Lean Management, promujący w Polsce doskonalenia procesów za pomocą narzędzi Lean Six Sigma i struktury DMAIC.

Osoby szukające rozwiązań podnoszących skuteczność realizacji projektów z pewnością zainteresuje wystąpienie przedstawicieli firmy FlexiProject Transformacja zarządzania projektami – praktyczne przykłady. Włodzimierz Makowski i Dominik Wrzosek przybliżą rzeczywiste rozwiązania problemów związanych z próbami podniesienia skuteczności zarządzania projektami w organizacjach.

Budowanie relacji z innymi profesjonalistami

Kampus Zarządzania Projektami to jednak nie tylko okazja do udziału w specjalistycznych szkoleniach i wystąpieniach, ale także możliwość spotkania się z osobami zajmującymi się zawodowo zarządzaniem projektami. Podczas przerw w zajęciach, w trakcie dodatkowych atrakcji integracyjnych, masz możliwość poznać Program Managerów, Kierowników Projektów i członków zespołów projektowych z różnych organizacji. Uczestniczki i uczestnicy poprzednich trzech edycji podkreślają ogromną wartość takich spotkań, możliwości wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem podczas zajęć.

Zapisz się na czwartą edycję Kampusu Zarządzania Projektami

W tym roku zapraszamy Cię na czwartą edycję naszego specjalistycznego wydarzenia dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem projektami do Zawoi. Spotykamy się 18-20 września w malowniczym otoczeniu Beskidu Żywieckiego w Hotelu Beskidzki Raj***Medical SPA. Po inspirujących i intensywnych szkoleniach możesz „przewietrzyć głowę” w trakcie treningu biegowym, który poprowadzi Jakub Lenczowski – przedsiębiorca i sportowiec, twórca marki dobrenarty.pl, a następnie zrelaksować się w strefie Wellnes & SPA.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie: kampus.pm2pm.pl. Serdecznie zapraszamy!