Kampus Rozwoju: szkolenia i warsztaty dla PM oraz zespołów

Kampus Rozwoju: szkolenia i warsztaty dla PM oraz zespołów

Kampus Rozwoju to doskonała okazja do poszerzania kompetencji miękkich.

W świecie dynamicznych zmian na rynku pracy oraz rozwoju technologii zdobywanie nowych umiejętności stało się niezbędnym elementem w środowisku zawodowym. Jednakże nie tylko kompetencje twarde mają znaczący wpływ na karierę. Wysoka efektywność w firmie wymaga właściwego wykorzystania umiejętności miękkich, które mają znaczący wpływ na prawidłową komunikację, rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz odpowiednie radzenie sobie ze stresem i kryzysem.

 

Kompetencje przyszłości

 

Na podstawie raportu Future of Jobs Report October 2020, przygotowanego przez World Economic Forum — eksperci wskazują, że w ciągu 5 lat nastąpi wzrost zapotrzebowania na umiejętności:

  • krytycznego myślenia i analizy,
  • rozwiązywania problemów,
  • samodzielnego zarządzania,
  • aktywnego uczenia się,
  • odporności, tolerancji na stres,
  • elastyczności.

Oznacza to, że przyszli liderzy, project managerowie, kierownicy zespołów, a także pozostali pracownicy, będą musieli odbyć szkolenia uzupełniające kompetencje miękkie, aby móc w pełni wykorzystać potencjał osobisty i zespołowy. Przełoży się to na wzrost efektywności działań, prowadzonych przez przedsiębiorstwo.

Ponadto, w dobie szybkich zmian na rynku pracy, warsztaty i kursy stanowią proces nieustannego rozwoju i poszerzania horyzontów. Szacuje się, że blisko 95% liderów oczekuje od pracowników nabycia nowych umiejętności. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na udział w szkoleniach i wydarzeniach rozwojowych, które pozwolą na uzyskanie coraz lepszej atmosfery oraz współpracy wśród zespołów projektowych.

 

Event pełen inspiracji i kluczowej wiedzy

 

Z myślą o rozwoju kompetencji menedżerskich, powstało wydarzenie skupiające project managerów, liderów oraz przedsiębiorców, którzy na co dzień współpracują w zespołach nad ścisłymi projektami lub sprawują kontrolę nad procesami organizacyjnymi.

Kampus Rozwoju, to idealna przestrzeń dla każdego, kto pragnie rozwijać swoje umiejętności miękkie, które znajdą swoje zastosowanie w środowisku zawodowym i prywatnym. Wybierając jedno z kilku szkoleń o tematyce przywództwa, budowania kreatywnego zespołu, skutecznej komunikacji oraz well-being i well-balance, uczestnik zostaje wyposażony w niezbędną wiedzę, którą może wykorzystać w praktyce.

Ewa Bednarczyk — Prezes pm2pm, wypowiedziała się na temat rosnącego zapotrzebowania na szkolenia „soft skills” dla pracowników firm:

Pracodawcy zwracają uwagę na problem odporności psychicznej swoich pracowników, bardzo szybko przekonują się, że jest to kwestia niezbędna do utrzymania właściwego poziomu funkcjonowania organizacji i realizacji projektów.

Obecny system szkoleń skierowany do Project Managerów skupia się w 70% na aspektach procesowych i narzędziowych. W 30% poruszane są tematy i narzędzia rozumiane jako aspekty miękkie. Po każdym szkoleniu otrzymujemy feedback, że uczestnicy mają niedosyt i te obszary chcieliby pogłębić w trakcie szkolenia będącego też swoistym procesem grupowym. Tworzy się zatem przestrzeń do otwartej komunikacji o wyzwaniach, z jakimi mierzą się kierownicy projektów.

W toku dyskusji na wierzch wychodzą problemy niepowiązane z twardymi narzędziami, lecz głównie  forma komunikacji, style przywództwa, nadmierna presja, wypalenie zawodowe.

Chcąc wesprzeć naszych klientów w tym obszarze przygotowaliśmy Kampus Rozwoju.

Koncepcja wydarzenia, mająca na uwadze bieżące zapotrzebowanie, opiera się na równowadze pomiędzy sprawami społecznych, środowiskowymi i ekonomicznymi, realizując ideę zrównoważonego rozwoju.

 

Udział w Kampusie Rozwoju

 

Jeśli Twoja firma zastanawia się nad poszerzeniem kluczowych umiejętności menedżerskich w swoich strukturach organizacyjnych, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Kampusu Rozwoju. Nie zabraknie solidnej dawki wiedzy, przekazywanej przez ekspertów, działających na rynku od kilku lat. Oprócz tematycznych szkoleń uczestnicy będą mogli skorzystać z pozostałych atrakcji — udział w dodatkowych warsztatach, wystąpieniach oraz imprezach networkingowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie wydarzenia: www.kampusrozwoju.pm2pm.pl