pm2pm Partnerem Strategicznym IPMA Polska

pm2pm Partnerem Strategicznym IPMA Polska

Ważny krok w rozwoju współpracy pm2pm ze Stowarzyszeniem IPMA Polska

Z przyjemnością informujemy o otrzymaniu przez pm2pm statusu Partnera Strategicznego IPMA Polska. To kolejny krok w rozwoju naszej współpracy ze Stowarzyszeniem i podstawa do nowych, wspólnych projektów na rzecz rozwoju zarządzania projektami w Polsce.

 

Wieloletnia współpraca pm2pm i IPMA Polska

 

Ze Stowarzyszeniem IPMA Polska współpracujemy od 2008 roku, czyli samego początku działalności pm2pm. Przygotowujemy kandydatów do certyfikacji IPMA® na poziomie D, C, B i A podczas warsztatów realizowanych w formie otwartej oraz zamkniętej (dostosowanych do potrzeb osób z jednej organizacji czy przedsiębiorstwa). Od 2016 roku posiadamy status Akredytowanej Jednostki Szkoleniowej IPMA, który gwarantuje wysoką jakość usług oraz prowadzenie szkoleń przez Akredytowanych Trenerów IPMA. W latach 2007-2022 aż 1 929 osób, które ukończyły nasze warsztaty przygotowujące do certyfikacji, uzyskało certyfikat IPMA®.

Aktywnie współpracujemy z Zespołem Stowarzyszenie IPMA Polska, razem działając na rzecz promowania najlepszych praktyk w obszarze zarządzania projektami. Członkowie Zarządu pm2pm w ramach wolontariatu wspierali rozwój Polish Project Excellence Award, uczestniczyli w procesie oceny projektów jako asesorzy i Członkowie Jury. Przedstawiciele pm2pm regularnie biorą udział w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie, przede wszystkim Konferencji IPMA Polska, która skupia osoby związane zawodowo z zarządzaniem projektami.

 

Partnerstwo strategiczne

 

Podczas jubileuszowej, 25. Konferencji IPMA Polska, Tomasz Leśniowski i Ewa Zawadzka w imieniu Stowarzyszenia IPMA Polska oraz Ewa Bednarczyk reprezentująca pm2pm, podpisali list intencyjny potwierdzający nie tylko wolę kontynuowania dotychczasowych działań, ale także poszerzenia ich.

Firma pm2pm została Partnerem Strategicznym IPMA Polska. Ten nowy, szerszy wymiar wspólnych działań to efekt nie tylko wielu lat udanej współpracy, ale także świadomości wspólnych celów łączących obie organizacje oraz chęci wzmocnienia przekazu i wspólnego rozwoju produktów wspierających polskich kierowników projektów oraz członków zespołów projektowych.

Dlaczego to ważny krok oraz w jaki sposób wpłynie na zakres współpracy Partnerów? Wyjaśnia Ewa Bednarczyk – Prezes Zarządu pm2pm:

Od lat wierzę w siłę współpracy i budowania partnerstw, które są gwarantem wspólnego wzrostu i dostarczania lepszych korzyści dla społeczności project managerów.

Otrzymanie statusu Partnera Strategicznego IPMA jest wynikiem przede wszystkim wielu lat naszej pracy na rzecz propagowania standardów IPMA, przyczyniania się do rozwoju Stowarzyszenia, ale także zaufania i wspólnych wartości, które łączą nasze organizacje.

Celem partnerstwa jest możliwość zaoferowania naszym klientom szerszego wachlarza usług i umożliwienie im ciągłego podnoszenia kompetencji w zakresie zarządzania projektami. Produkty IPMA są unikatowe na rynku, komplementarne do systemu szkoleń i certyfikacji. Udział w seminariach, konferencji czy nagrodach daje możliwość rozwoju, motywacji, a co cenniejsze networkingu i integracji.

 

Plany na przyszłość

 

Stowarzyszenie IPMA Polska i pm2pm w podpisanym dokumencie wyraziły wolę współpracy w m.in. zakresie:

  • budowania profesjonalnych kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami i rozwoju obu podmiotów,
  • organizacji szkoleń i warsztatów z zakresu Zarządzania Projektami oraz sesji certyfikacyjnych IPMA (IPMA-4-L-C, IPMA-Agile etc.),
  • przygotowania i realizacji wspólnego programu szkoleń przygotowujących do certyfikacji IPMA,
  • wydarzeń realizowanych przez Stowarzyszenie i pm2pm, w tym merytoryczne wsparcie i wspólna promocja,
  • podejmowania wspólnych inicjatyw w obszarze promocji wiedzy o zarządzaniu projektami.

Jak podkreśla Ewa Zawadzka, Członek Zarządu IPMA Polska:

Partnerstwo strategiczne ma wzmocnić obie organizacje. Umożliwić nam wspólne budowanie przewagi konkurencyjnej, a przede wszystkim pomóc w dostarczaniu nowych rozwiązań i korzyści dla profesjonalistów związanych z zarządzaniem projektami.