Zarządzanie sobą: Jak osiągnąć większą efektywność zawodową i osobistą?

Zarządzanie sobą: Jak osiągnąć większą efektywność zawodową i osobistą?

Dowiedz się, jak lepiej zarządzać czasem i energią.

Obecny świat staje się coraz bardziej wymagający względem naszego życia zawodowego i osobistego. Chcąc osiągnąć sukces oraz spełnienie w obu sferach, musimy wykształcić w sobie umiejętności z zakresu zarządzania czasem i energią. Kluczowa kompetencja — funkcjonowanie w zmianie (tranzycja), a także narzędzie, jakim jest odporność psychiczna, stanowią fundamenty zasilające naszą efektywność.

Czym jest efektywne zarządzanie sobą?

 

Samozarządzanie, to umiejętność świadomego podejścia do życia. Wykorzystując czas, a także dostępne zasoby, jesteśmy w stanie osiągnąć cele, jakie stawiamy przed sobą w życiu codziennym lub w środowisku pracy. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, aby nauczyć się określania własnego stanu „tu i teraz”, czyli co posiadamy na poziomie myśli, emocji i ciała. W ten sposób jesteśmy w stanie uważnie zarządzać sobą, co oznacza bycie skoncentrowanym w określony sposób: świadomie, tu i teraz, bez wartościowania i osądu.

Jak poprawić swoją efektywność?

 

Chcąc osiągać coraz lepsze wyniki w byciu produktywnym, należy skoncentrować się na procesie uważnego zarządzania. Wspomniane działanie posiada szereg cech, które definiują pojęcie uważności. Poniżej znajduje się przykładowa lista:

 • Tolerancja emocjonalna
 • Spostrzegawczość
 • Autorefleksja
 • Współczucie
 • Dostrzeganie w sobie egocentrycznych cech
 • Zdolność wyciszania zamętu myśli
 • Jasność i otwartość umysłu
 • Pewność siebie i odwaga
 • Świeżość i elastyczność
 • Wolność od osądzania siebie
 • Ufność
 • Postawa akceptacji i nie osądzania

Każdy z nas powinien przeanalizować powyższe umiejętności, a następnie sprawdzić, które z nich posiadamy na wystarczającym poziomie, a które wymagają większych nakładów pracy. Podczas warsztatów z well-being i well-balance w ramach Kampusu Rozwoju, uczestnicy wydarzenia mogą zajrzeć w głąb swoich możliwości, a następnie nauczyć się podnosić poziomu swojej efektywności pod opieką trenera.

Well-being i mindfulness — moda czy konieczność?

 

Tempo dzisiejszego życia ma znaczący wpływ na wyniki naszej pracy w każdej sferze. Wysoki poziom stresu i zatarcie granicy pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym przyczynia się do wzrostu popularności wśród społeczeństwa, tematów związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne i utrzymaniem równowagi. Chcąc poprawić jakość życia i funkcjonowania, należałoby pochylić się nad pojęciem well-being oraz mindfulness, cieszącymi się coraz większym rozgłosem wśród przedsiębiorców i pracowników.

 

Well-being – czym jest?

 

Well-being to sztuka dobrego życia lub dobrostan, w którym nasz poziom szczęścia i stan zdrowia są na zadowalającym poziomie. Obejmuje poczucie komfortu, zadowolenia z życia, umiejętności radzenia sobie ze stresem i kryzysami, a także poczucie spełnienia.

Dobrostan związany jest z różnymi aspektami życia: pracą, życiem osobistym, relacjami interpersonalnymi, zdrowiem fizycznym i psychicznym, a także finansami czy edukacją.

Osoby o wysokim poziomie well-beingu osiągają zazwyczaj lepsze wyniki w środowisku zawodowym i społecznym, dodatkowo są w stanie utrzymać zdrowy styl życia lub znacznie lepiej radzą sobie w sytuacjach związanych z trudnościami finansowymi.

Wprowadzenie koncepcji well-beingu w organizacji pozwala na zredukowanie poziomu stresu wśród członków zespołu i zarządu. Znacząco ułatwia podejmowanie decyzji, stymuluje kreatywną burzę mózgów i przyczynia się do rozwiązywania problemów.

 

Mindfulness – co to?

 

Pojęcie mindfulness odnosi się do uważności, czyli świadomego przeżywania chwili w obecnym czasie, bez oceny, nadmiernej interpretacji lub próby zmiany. Koncentruje się na trwającym momencie, skupiając się na tym, co dzieje się w danym czasie — bez uciekania w przeszłość lub przyszłość.

Najczęściej mindfulness kojarzy się z próbą medytacji, która pozwala na oderwanie się od bieżących problemów lub wyzwala zgromadzony stres i frustrację. Zawiera w sobie jednak szereg innych treningów i zasad, które mają wpływ na poziom uważności. Ćwiczenia nie muszą się ograniczać do konkretnego miejsca, możemy wykonywać je w codziennych sytuacjach i miejscach.

 

Mindfulness – jak zacząć?

 

Oto przykłady treningów z zakresu mindfulness:

 • Praca z oddechem — koncentracja na oddechu pozwala na przywrócenie poczucia świadomości, jednocześnie minimalizując rozproszone myśli. Ćwiczenie skupia się na uważnym wdechu i wydechu.
 • Nazywanie kolorów i obiektów — nazywamy 5 przedmiotów w pomieszczeniu, w którym obecnie znajdujemy się, a następnie wskazujemy, który obiekt jest w kolorze żółtym, czerwonym, zielonym i niebieskim. Dzięki temu treningowi nasze myśli zaczynają się stopniowo stabilizować po wcześniejszym kryzysie lub sytuacji stresującej.
 • Body scan — ćwiczenie polega na skupieniu uwagi na poszczególnych partiach ciała, zaczynając od stóp, po głowę, analizując jednocześnie odczucia, jakie pojawiają się przy koncentracji na wybranej części ciała.

Mindfulness skutecznie pomaga w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i problemami, jakie pojawiają się na drodze. Dodatkowo poprawia poziom koncentracji, który może być użyteczny w środowisku pracy, a także przy kontaktach z otoczeniem, uwrażliwiając nas na emocje innych.

Podsumowanie

 

Umiejętność radzenia sobie ze stresem, a także efektywne zarządzanie sobą, znacząco przyczyniają się do poprawy jakości życia osobistego i zawodowego. Równowaga środowiskowa pozwala na lepsze podejmowanie decyzji, usprawnienie procesów, optymalizację zasobów, a w końcu rozwój — w tym usprawnienie przedsiębiorstwa. Jeśli poszukujesz równowagi, którą chcesz wdrożyć we własne życie i firmę, stając się jednocześnie kowalem własnego losu, to koniecznie sprawdź zbliżające się warsztaty pm2pm.

 

Autor tekstu: Ewa Kruk