Certyfikacja IPMA® D – Q&A

Certyfikacja IPMA® D – Q&A

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące certyfikacji IPMA® na poziomie D.

Certyfikacja IPMA® D – Q&A

Egzamin certyfikacyjny IPMA® na poziomie D jest potwierdzeniem wiedzy, doświadczenia, kompetencji oraz kwalifikacji osób, które w swojej codziennej pracy zawodowej zajmują się realizacją projektów. Jednak jakie doświadczenie jest wymagane aby podejść do egzaminu? Jakie dokumenty złożyć oraz jak się przygotować? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na te najczęściej zadawane przez Was pytania.

Egzaminy certyfikujące IPMA® przeprowadza Biuro Certyfikacji International Project Management Association Polska. IPMA Polska jest stowarzyszeniem certyfikującym członków zespołów projektowych, kierowników projektów, dyrektorów złożonych projektów, programów oraz portfeli. Poziom D jest to pierwszy poziom na czterostopniowej skali zaawansowania w systemie certyfikacji IPMA® (4-L-C – four-level-certification). Osoba, która uzyskała pozytywny wynik na egzaminie na poziomie D otrzymuje tytuł Certyfikowanego Specjalisty ds. Zarządzania Projektami (Certified Project Management Associate). Oznacza to więc, że posiada wiedzę w zakresie Elementów Kompetencji zdefiniowanych w Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA® (IPMA ICB V 4.0). Dokument ten jest światowym standardem zawierającym opis kompetencji osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem projektami, wymaganych na kolejnych szczeblach ich kariery. Egzamin na poziomie D ma formę pisemną w postaci pytań testowych jednokrotnego wyboru i pytań otwartych. Aby uzyskać certyfikat kandydat musi udzielić poprawnych odpowiedzi na minimum 80% pytań.

1. Jakie doświadczenie jest wymagane od kandydatów przystępujących do egzaminu IPMA® D?

Na tym poziomie nie jest wymagane od kandydatów żadne doświadczenie. Ocenie poddawana jest wyłącznie wiedza na temat Elementów Kompetencji związanych z zarządzaniem projektami, które zawarte są w standardzie IPMA ICB V 4.0.

2. Jakie dokumenty należy przesłać do lokalnego Biura Certyfikacji IPMA®?

Dokumenty zgłoszeniowe są udostępnione przez lokalne Biuro Certyfikacji. Można je pobrać ze strony internetowej IPMA Polska pod tym linkiem. Oprócz podania danych osobowych, kandydat wyraża zgodę na warunki obowiązujące w procesie certyfikacji IPMA®, w tym m.in. Kodeks Etyczny i Kodeks Profesjonalnego Postępowania. Ponadto aplikanci wypełniają arkusz samooceny w obszarze wiedzy z zakresu Elementów Kompetencji. Wypełnione dokumenty należy przesłać do Biura Certyfikacji na adres: cert@ipma.pl. W razie trudności zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy w wypełnieniu dokumentacji.

3. Jak się przygotować do egzaminu certyfikującego IPMA® na poziomie D?

Aby uzyskać pozytywny wynik należy wykazać się szeroką wiedzą z zakresu Elementów Kompetencji zdefiniowanych w Wytycznych Kompetencji Indywidualnych IPMA ICB. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej IPMA Polska. Chcąc przygotować się do egzaminu rekomenduje się wzięcie udziału w Warsztatach przygotowujących do certyfikacji IPMA® na poziomie D. Podczas szkolenia kandydaci zdobywają wiedzę z zakresu zarządzania projektami, przebiegu egzaminu. Mają również możliwość napisania próbnego testu i omówienia wspólnie z całą grupą swoich wyników. Niewątpliwą zaletą warsztatów jest ich interaktywność oraz różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje, rozwiązywanie zadań, case study).

 

Jesteśmy akredytowaną jednostką szkoleniową stowarzyszenia IPMA Polska. Organizujemy Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® na poziomie D w formie stacjonarnej oraz online. Prowadzimy zarówno szkolenia otwarte, jak i zamknięte, które dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Autor tekstu: Ewa Bednarczyk