Dynamiczny rozwój pm2pm

Dynamiczny rozwój pm2pm

Od 10 lat pracujemy z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi w obszarze zarządzania projektami.

Zaczynaliśmy jako firma szkoleniowa, jednak od kilku lat realizujemy również projekty doradcze, m.in. pomagając w definiowaniu kierunków rozwoju oraz usprawnianiu działań projektowych i organizacyjnych.

Nasza nowa strona internetowa powstała by podkreślić całościowe podejście pm2pm do wspierania procesu zarządzania projektami. Odpowiada również na potrzeby zgłaszane przez naszych klientów. Rozumiemy bowiem, że szkolenia to tylko jeden z elementów całego systemu podnoszenia kompetencji project managerów i usprawniania pracy projektowej w organizacji. Chcemy być partnerem naszych klientów, który towarzyszy podczas całej drogi dążenia do doskonałości projektowej i efektywnej realizacji strategii organizacji poprzez projekty.

Nowe usługi w ofercie pm2pm

Naszą odświeżoną ofertę podzieliliśmy na obszary, odpowiadające trzem poziomom współpracy z klientami.

SZKOLENIA

Akademia Rozwoju pm2pm obejmująca szerokie spektrum szkoleń oraz warsztatów odpowiadających na obecne trendy i zapotrzebowanie na kompetencje na rynku.

PROJEKTY

Wsparcie zarządzania projektem na każdym etapie, od opracowania indywidualnej metodyki dostosowanej do rodzaju projektu, branży oraz dojrzałości organizacji, przez outsourcing PMO oraz Project Managera po systemy monitoringu i kontroli.

ORGANIZACJE

Całościowe wsparcie organizacji w ułożeniu portfela projektów, wypracowanie metodyki czy wdrożenie narzędzi informatycznych.

Zwinność i równowaga w zarządzaniu

Kładziemy duży nacisk na zwinność w zarządzaniu projektami. Jesteśmy bowiem przekonani, że myślenie agilowe jest konieczną kompetencją współczesnego project managera, nie ważne czy realizuje projekty inwestycyjne, IT czy badawczo-rozwojowe. Akademia Rozwoju pm2pm uwzględnia ścieżkę podnoszenia kompetencji ze szczególnym naciskiem położonym na ten obszar, zwłaszcza na Agile Leadership.

W całej swojej ofercie integrujemy również zrównoważone podejście do zarządzania projektami. Od kilku lat będąc wyłącznym partnerem Green Project Management w Polsce szerzymy ideę włączania project managerów w podejmowanie decyzji mających wpływ na środowisko i społeczeństwo. Temat ten w naszym kraju jest w dalszym ciągu jest mocno kojarzony z działaniami CSR, tymczasem np. w Holandii powstają całe programy infrastrukturalne integrujące zrównoważony rozwój. Wierzymy, że zrównoważony rozwój stanie się również istotny dla Polskich organizacji, które z czasem dostrzegą korzyści, również te finansowe, z podejmowania bardziej świadomych decyzji wpływających na otoczenie.

Międzynarodowi partnerzy

W ostatnich miesiącach powiększyło się grono partnerów międzynarodowych pm2pm. Stawiamy bowiem na współpracę, integrację i wymianę doświadczeń, gwarantującą, iż dostarczamy produkty na światowym poziomie. Nie stanowi dla nas bariery język wykonywania usługi, także swobodnie możemy współpracować z globalnymi organizacjami, zapewniając im ujednolicony standard usług w różnych oddziałach na świecie.

Wyzwania rozwojowe

Skupiamy się obecnie na rozwoju naszych autorskich inicjatyw. W grudniu zorganizowaliśmy pierwszy Kampus Zarządzania Projektami pm2pm – niepowtarzalne wydarzenie wydarzenie szkoleniowo- networkingowe dla ponad 70 osób z różnych organizacji. Zależy nam nie tylko na podnoszeniu kompetencji z zarządzania projektami, lecz również na integracji zespołów projektowych. Oprócz specjalistycznych szkoleń na uczestników czekało wiele dodatkowych atrakcji. Kolejna edycja już w październiku! Zapraszamy.