Etapy wdrożenia GPM w organizacji – Certyfikacja GPM

Etapy wdrożenia GPM w organizacji – Certyfikacja GPM

Czwarta część cyklu artykułów dot. wdrożenia GPM w organizacji.

Etapy wdrożenia GPM w organizacji – Certyfikacja GPM

Zwiększanie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zarządzania projektami z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, to jeden z najszybciej rozwijających się trendów. Współcześnie ludzkość stoi w obliczu globalnych zmian środowiskowych oraz idących za nimi transformacji społecznych. Firmy i organizacje na całym świecie podejmują więc działania w celu wprowadzenia koniecznych innowacji. Kierunki tych zmian będą wyznaczać osoby mogące się wykazać wiedzą i umiejętnościami w zakresie realizacji projektów przy użyciu zrównoważonych metod – posiadacze uznawanego na międzynarodowej arenie certyfikatu wydawanego przez organizację GPM Global. Dlatego czwartym etapem wdrożenia Green Project Management jest właśnie proces certyfikacji GPM.

Dlaczego warto inwestować w edukację z zakresu zrównoważonego rozwoju?

Początkowo obszar Green Project Management była to wąska nisza. Jej potencjał wzrastał wraz z dynamiczną transformacją środowisk biznesowych napędzanych globalnymi zmianami ekologicznymi i społecznymi. Za pośrednictwem partnerskiej sieci uniwersytetów, firm szkoleniowych i partnerów strategicznych GPM Global przeszkolił i certyfikował niemal 20 tysięcy osób na całym świecie.

W 2019 roku na 10-lecie swojego istnienia organizacja przeprowadziła badanie 2019 Study On The P5™ Standard For Sustainability In Project Management, którego wyniki można pobrać stąd. Wzięło w nim udział ponad 8 tysięcy ekspertów i praktyków z 64 krajów. Niewątpliwie z zebranych i przeanalizowanych odpowiedzi wynika, że:
• już 9 na 10 Project Managerów uważa, że projekty mają kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju,
• natomiast 96% ankietowanych osób zajmujących kierownicze stanowiska jest zdania, że projekty i zarządzanie projektami są integralną częścią zrównoważonego rozwoju.

W jednym z wywiadów udzielonych przez Joela B. Carboniego, założyciela GPM Global możemy ponadto przeczytać, że: „Podążanie w kierunku zrównoważonego rozwoju będzie koniecznością. (…) Zrównoważone praktyki projektowe mogą zwiększyć korzyści, zmniejszyć ryzyko i zapewnić najbardziej zrównoważoną produkcję, jak to możliwe”*.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat GPM™?

Z pewnością podążanie za trendami w zarządzaniu projektami zwiększa szanse na zdobycie długotrwałej przewagi konkurencyjnej. Niewątpliwie wdrażanie zasad Green Project Management przez certyfikowanych specjalistów przekłada się bezpośrednio na wiele pozytywnych rezultatów. Lepsze zrozumienie specyfiki zagadnień, sprawna realizacja projektów i osiąganie celów biznesowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, to tylko niektóre z nich. Dlatego coraz więcej firm i organizacji decyduje się na edukację swojej kadry w tym właśnie zakresie. Jednak inwestowanie w certyfikację GPM™ stanowi również inwestycję w samego siebie oraz karierę zawodową w długofalowym ujęciu:

  • Poprawę potencjału zarobkowego wraz z uzyskaniem międzynarodowego, rozpoznawalnego certyfikatu, w jednym z najszybciej rozwijających się obszarów
  • Otwarcie drzwi na większe możliwości awansu zawodowego
  • Zwiększenie mobilności zawodowej i wachlarza ofert nawet w obliczu trudnego rynku pracy
  • Zbudowanie podstawy szerszego i głębszego zrozumienia trendów rynkowych

Na czym polega certyfikacja GPM™?

System certyfikacji GPM uruchomiono w 2013. Został opracowany zgodnie z ISO 17024 – międzynarodowym standardem dla jednostek egzaminujących osoby fizyczne. Każdy uczestnik po ukończeniu szkoleń przygotowujących (np. PRiSM™ Practitioner) może podejść do zdania egzaminów na trzech poziomach zaawansowania:

  • Basic (GPM-b™)
  • Specialist (GPM-s™)
  • Master (GPM-m™)

Pm2pm jest pierwszym akredytowanym partnerem GPM Global w Polsce, a nasi trenerzy posiadają wiedzę potwierdzoną certyfikatami GPM-b™. Ten poziom jest polecany przede wszystkim osobom, które zajmują stanowiska dyrektorów strategicznych, kierowników projektów, specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju oraz specjalistów ds. CSR. Aby go uzyskać, kandydaci mogą podejść do egzaminu przeprowadzonego przez pm2pm. Pozytywny wynik uzyskają odpowiadając na 150 pytań egzaminacyjnych jednokrotnego wyboru, z minimalnym wynikiem 70% punktów. Pytania dotyczą zagadnień związanych z ogólną wiedzą na temat zarządzania projektami, zasad, standardów i metodologii zrównoważonego rozwoju.

Wielu kandydatów posiada certyfikat zarządzania projektami, który jest uznawany przez GPM i może być zweryfikowany w publicznym rejestrze. Wówczas mogą oni przystąpić do egzaminu z wykorzystaniem Polityki Uznawania Wcześniejszych Certyfikacji (PUWC). Warunkiem jest jednak ukończenie szkolenia PRiSM Foundations lub Practitioner. Z tego powodu kandydaci z PUWC muszą odpowiedzieć na 75 pytań egzaminacyjnych jednokrotnego wyboru, z minimalnym wynikiem 70% punktów.

Certyfikat The Green Project Manager — Basic (GPM-b™):
• przede wszystkim wspiera zaangażowanie osób zarządzających projektami w maksymalizację trwałości w cyklu życia projektu, w celu poprawy konstrukcji i dostawy towarów oraz usługi wytwarzanej jako rezultaty projektu, a także stosowanie mierzalnych standardów w celu uwzględnienia i uzasadnienia wpływu na środowisko w projektach.
• jest pierwszym tego typu zaświadczeniem dla osób posiadających wiedzę w obszarze zarządzania projektami z wykorzystaniem zrównoważonych metod.

Podsumowanie

System certyfikacji GPM jest skierowany po pierwsze do pracowników i zespołów projektowych z firm, organizacji i instytucji publicznych. Do egzaminu mogą podejść także indywidualne osoby, które chcą zdobyć potwierdzenie swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Posiadacze certyfikatów GPM™ zyskują miano liderów zmian. Potrafią dokładnie rozważyć i przeanalizować wpływ projektu na środowisko biorąc pod uwagę wszystkie role w projekcie oraz wykorzystując do tego mierzalne narzędzia. Wiedza potwierdzona międzynarodowym, rozpoznawalnym certyfikatem jest nie tylko gwarancją rozwoju zawodowego. Przynosi również realne korzyści w codziennej pracy każdej osoby zarządzającej projektami w sposób zrównoważony.

Więcej informacji na temat oferowanych przez nas szkoleń z zakresu Green Project Management znajdziecie na naszej stronie internetowej pod tym linkiem. Od tego roku zapraszamy również na szkolenia otwarte Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner). Ponadto, zachęcamy do kontaktu w celu umówienia szkoleń zamkniętych.

Do egzaminu certyfikującego warto przygotować się z podręcznikiem, który w przystępny i praktyczny sposób tłumaczy wszystkie zagadnienia dotyczące zrównoważonego zarządzania projektami. Kliknij i dowiedz się więcej o książce.

Autor tekstu: Ewa Bednarczyk

*Wywiad przeprowadzony w 2018 roku przez Yu Yanjuan, dziennikarkę z magazynu PM Review (http://www.pmreview.com.cn/english/)