Etapy wdrożenia GPM w organizacji – Warsztaty PRiSM™

Etapy wdrożenia GPM w organizacji – Warsztaty PRiSM™

Trzecia część cyklu artykułów dot. wdrożenia GPM w organizacji.

Etapy wdrożenia GPM w organizacji – Warsztaty PRiSM™

Wdrożenie zasad Green Project Management przekłada się bezpośrednio na realizację celów strategicznych organizacji. Uwzględnienie zrównoważonego rozwoju podczas realizacji projektów wspiera osiągnięcie korzyści biznesowych i trwałego sukcesu. Dlatego celem programów warsztatowych PRiSM™ jest zbudowanie wśród kierowników projektów i ich zespołów gotowości do osiągania lepszych wyników w zrównoważony sposób. W sposób, dzięki któremu dobra kondycja firmy i jej sukces są równoznaczne z dobrem wszystkich osób tworzących tę firmę, całej społeczności i środowiska. Trzecim etapem wdrożenia Green Project Management jest edukacja z wykorzystaniem Warsztatów PRiSM™.

Zgodnie z ideą GPM w żadnej organizacji nie powinno być luki pomiędzy wynikami finansowymi a wpływem na środowisko, społeczeństwo i zgodnością z prawem. Edukacja pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju jest więc naturalnym kierunkiem działania dla tych podmiotów, które zdecydowały się wdrożyć ideę GPM. Jako jedyny akredytowany partner międzynarodowej organizacji GPM Global w Polsce prowadzimy dwa programy szkoleniowe: PRiSM™ Foundations oraz PRiSM™ Practitioner. Nasi trenerzy posiadają wiedzę potwierdzoną certyfikatami GPM-b™.

Programy szkoleniowe GPM są skoncentrowane na kwestiach kluczowych dla rozwoju biznesu. Ich celem jest zmiana podejścia do wprowadzania zmian w organizacji oraz dostarczenie narzędzi niezbędnych do zadbania, aby realizowane projekty uwzględniały czynniki zrównoważonego rozwoju. Integrują wytyczne międzynarodowych norm i standardów przede wszystkim 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, 10 zasad ONZ Global Compact i ramy G4 Global Reporting Initiative w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, a także wytyczne ISO 21500 dotyczące zarządzania projektami, ISO 50001 Standard zarządzania energią, ISO 14001 Norma zarządzania środowiskowego, ISO 9000 i ISO 9004 Zasady zarządzania jakością, ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej.

Na czym polegają Warsztaty PRiSM™ oraz do kogo są skierowane?

Obecnie w naszej ofercie można znaleźć dwa rodzaje szkoleń – PRiSM™ Foundations wprowadzające do tematu zrównoważonego rozwoju oraz PRiSM™ Practitioner opracowane w celu pogłębienia wiedzy i przygotowania do zdania egzaminu certyfikującego na poziomie GPM-b™. Oba szkolenia to praktyczne kursy zarządzania projektami i zrównoważonego rozwoju, które mają na celu przygotowanie uczestników do zmiany sposobu, w jaki patrzą, podchodzą, zarządzają i napędzają zmiany w organizacji poprzez projekty. Warsztaty są skoncentrowane na zasadach, korzyściach, myśleniu systemowym i budowaniu kompetencji. Prowadzone są przy użyciu modelu andragogicznego (uczenia się dorosłych). Podejście to łączy tradycyjne instrukcje z ćwiczeniami, symulacjami i studiami przypadków.

Warsztaty PRiSM™ Foundations to  program szkoleniowy skierowany do osób posiadających już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami, ale chcących zapoznać się z koncepcją Green Project Management i metodyką PRiSM™. Szkolenie składa się z dwóch modułów w trakcie których uczestnicy poznają techniki i metody zarządzania projektami w odniesieniu do zasad zrównoważonego rozwoju, wraz ze Standardem P5. Poruszana jest m.in. tematyka zdolności organizacyjnej do zmian, korzyści uzasadnienia biznesowego i zarządzanie wartością, struktur i ról organizacyjnych, zarządzania zagadnieniami i zarządzania ryzykiem.
Warsztaty PRiSM™ Practitioner zostały opracowane w celu głębszego zrozumienia oraz poprawy kompetencji kierowników projektów, dzięki poznaniu nowoczesnych standardów (P5) i metodologii (PRiSM) integrujących zrównoważone zarządzanie z zarządzaniem projektami. Praktyczne warsztaty składają się z czterech modułów, łączą teorię ze studium przypadków, przygotowując uczestników do nowego spojrzenia na projekt oraz zarządzania nim. Wykorzystywane są przykłady z życia wzięte, w których zarządzanie projektami prowadzone jest w sposób spełniający wymagania nie tylko biznesu, ale również uwzględniając potrzeby społeczne i środowiskowe oraz nowe Cele Zrównoważonego Rozwoju wypracowane przez ONZ. Szkolenie przygotowuje do zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu certyfikującego GPM-b™.

Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci Podręcznika GPM® dotyczącego Zrównoważonego Rozwoju w Zarządzaniu Projektami (The GPM® Reference Guide to Sustainability in Project Management) oraz Standard GPM® P5™ w zakresie Zrównoważonego Rozwoju w Zarządzaniu (The GPM® P5 Standard for Sustainability in Project Management).

Jakie są oczekiwane korzyści z udziału w Warsztatach PRiSM™?

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy zyskują świadomość korzyści płynących ze stosowania metodologii projektów PRiSM oraz Standardu P5. Zdobywają wiedzę na temat identyfikacji nowych możliwości w całym łańcuchu wartości w organizacji i know-how niezbędne do wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Potrafią rozpoznać szanse przynoszące zysk i pozytywnie wpływające na otoczenie społeczno-środowiskowe. W rezultacie wzrastają ich kompetencje oraz wartość jako kierowników projektów i osób odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój bądź działania CSR w firmie lub instytucji. Biorąc udział w kursie PRiSM Practitioner zdobywają nie tylko praktyczną wiedzę i kompetencje, ale również przygotowują się do egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania certyfikatu GPM-b™.

Podsumowanie

Programy szkoleniowe GPM są przeznaczone dla firm, organizacji i instytucji publicznych, które zamierzają zaimplementować zrównoważone podejście do zarządzania projektami lub dostosować strategiczne inicjatywy do wymagań zrównoważonego rozwoju. Udział pozwala pracownikom rozpoznać i zrozumieć wartość szans i korzyści płynących z wdrożenia idei GPM, spojrzeć na ryzyka i możliwości z szerszej perspektywy. Kursy łączą również potrzebę powiązania korzyści projektu z celami strategicznymi tak, aby każdy projekt zapewniał firmie długotrwały rozwój oraz sukces poprzez pozytywny wpływ na aspekty gospodarcze, środowiskowe oraz społeczne.

Więcej informacji na temat oferowanych przez nas szkoleń znajdziecie na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do kontaktu.

Obowiązkową pozycją, w której znajdują się wszystkie zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów jest podręcznik, który wydaliśmy w polskiej wersji językowej. Można go znaleźć i kupić pod tym linkiem

Autor: Ewa Bednarczyk