Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA® D?

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA® D?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego IPMA® na poziomie D.

Jak przygotować się do egzaminu certyfikacyjnego IPMA® D?

Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu certyfikacyjnego IPMA® na poziomie D jest potwierdzeniem wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami. Jednak profesjonalny egzamin wymaga również solidnego przygotowania. W jaki sposób zrobić to najlepiej? Oto odpowiedzi na kolejne trzy najczęściej zadawane przez Was pytania.

Jaka jest podstawa do przygotowania do egzaminu?

Podstawowym materiałem dla każdego kandydata podchodzącego do egzaminu certyfikacyjnego IPMA D jest standard IPMA® Individual Competence Baseline – ICB, wersja 4.0. Jest to międzynarodowy standard opisujący kompetencje osób zarządzających projektami, programami i portfelami projektów. Opisano w nim trzy główne domeny specjalistycznej wiedzy, która jest wymagana w biznesie – zarządzanie projektami, zarządzanie programami i zarządzanie portfelami. Znajdują się tam opisy 28 elementów kompetencji (Competence Elements) wymaganych od współczesnego kierownika projektu. To właśnie znajomość tych kompetencji na różnym poziomie jest weryfikowana podczas egzaminu w 4-stopniowym systemie certyfikacji IPMA.

ICB4.0 została opracowana przez międzynarodową organizację International Project Management Association (IPMA). Od 2019 roku dostępna jest również jej polska wersja językowa opracowana przez Stowarzyszenie IPMA Polska. Dokument można pobrać bezpłatnie pod tym linkiem: https://my.ipma.pl/media/pdf/IPMA_ICB_4_0_Projekt_cz1_WEB.pdf.

Czy uczestnictwo w szkoleniu wystarczy, aby zdać egzamin?

Poziom D jest pierwszym poziomem zaawansowania w systemie certyfikacji IPMA®. Od kandydatów nie jest wymagane doświadczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ ocenie poddawana jest wyłącznie wiedza oparta na standardzie IPMA ICB V 4.0. odnosząca się do Elementów Kompetencji, które są w nim opisane. Doświadczenie z codziennej pracy w zespole projektowym, na stanowisku Kierownika Projektu lub wykonywanie innej roli w procesie realizacji przedsięwzięcia może pozytywnie wpłynąć na proces przygotowania do egzaminu. Jednakże niezwykle ważne są zarówno zaangażowanie oraz aktywny udział w zajęciach, powtarzanie materiałów szkoleniowych we własnym zakresie jak i rozwiązywanie dodatkowych zdań. Dotyczy to szczególnie tych osób, dla których zarządzanie projektami jest nowym obszarem.

Ile muszę uczyć się w domu?

Program Warsztatów przygotowujących do certyfikacji IPMA® na poziomie D został opracowany tak, aby każdy z uczestników zdobył lub usystematyzował wiedzę z zakresu zarządzania projektami niezbędną do zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych warsztatów stacjonarnych lub online, które łączą różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA. Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie szkoleniowe oraz kompetencje i wiedzę potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. O wysokim poziomie Warsztatów przygotowujących do certyfikacji IPMA® świadczy również wysoka 92-procentowa zdawalność egzaminów certyfikujących oraz zadowolenie naszych kursantów.

Jako akredytowana jednostka szkoleniowa IPMA Polska gwarantujemy więc jakość przekazywanej wiedzy oraz materiałów szkoleniowych. Ilość czasu potrzebna do przyswojenia wiedzy, by z pozytywnym wynikiem zdać egzamin jest jednak uzależniona od indywidualnych predyspozycji każdego uczestnika szkolenia. W razie wątpliwości lub dodatkowych pytań nasi trenerzy chętnie służą radą i pomocą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową w zakresie przygotowania do profesjonalnych egzaminów certyfikacyjnych IPMA® w formie stacjonarnej oraz online. W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

 

Autor tekstu: Ewa Bednarczyk