Jak wygląda egzamin certyfikacyjny IPMA® D online?

Jak wygląda egzamin certyfikacyjny IPMA® D online?

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przebiegu egzaminu certyfikacyjnego IPMA® na poziomie D w formie online.

Jak wygląda egzamin certyfikacyjny IPMA® D online?

Podobnie jak szkolenia przygotowujące do certyfikacji, również egzamin IPMA®D odbywa się obecnie w rzeczywistości wirtualnej. Jak przebiega egzamin certyfikacyjny w wersji online? Czy zmienił się jego zakres i struktura? Wyjaśniamy wszystkie wątpliwości związane z nową formułą.

W jakiej formule zdawany jest egzamin?

W związku z sytuacją epidemiologiczną IPMA Polska wprowadziła certyfikację online. Egzamin przeprowadzany jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Moodle. W celu spełnienia warunków formalnych kandydaci otrzymują zaproszenie do udziału w wideokonferencji na Google meet. Do egzaminu można podejść z dowolnego miejsca. Ważne jest jednak, aby w pomieszczeniu przebywała tylko osoba zdająca.

Egzamin certyfikacyjny trwa 180 minut, a po upływie tego czasu odpowiedzi są automatycznie zapisywane w systemie. W ciągu 14 dni roboczych od daty egzaminu na adres e-mail uczestnika wysyłany jest raport z systemu egzaminacyjnego wraz z oceną końcową.

Nowe warunki przeprowadzania egzaminu w formule zdalnej obowiązują do 31 grudnia 2020 r., jednakże termin może zostać przedłużony. [ Termin został przedłużony do 1 września 2021 r.]

Jaka jest struktura egzaminu?

Pytania egzaminacyjne dotyczą 28 elementów kompetencji wg standardu IPMA® Individual Competence Baseline – ICB, wersja 4.0. Na zestaw egzaminacyjny IPMA-D składa się:

  • 28 pytań otwartych, po jednym na każdą kompetencję. Odpowiedzi należy udzielić w formie krótkiego eseju.
  • 56 pytań zamkniętych, po dwa na każdą kompetencję. Ta część egzaminu jest w formie testu jednokrotnego wyboru (spośród czterech opcji).

Z jakich materiałów można korzystać podczas egzaminu?

Przebieg egzaminu jest nadzorowany przez pracowników Biura Certyfikacji. Podczas wideokonferencji obserwują oni zarówno kandydatów, jak i pomieszczenie, aby mieć pewność, że egzamin jest pisany samodzielnie. Korzystanie z pomocy osób trzecich i materiałów pomocniczych jest zabronione.

 

Masz dodatkowe pytania związane z przebiegiem egzaminu w nowej formule? Podczas Warsztatów online przygotowujących do certyfikacji IPMA® na poziomie D nasi trenerzy szczegółowo omawiają wszystkie kwestie dotyczące struktury oraz zakresu egzaminu, chętnie służą radą i pomocą. Najbliższe szkolenie rozpocznie się już 18 listopada. Zapraszamy do zapisów.

 

Autor tekstu: Ewa Bednarczyk