Kim jest Project Manager?

Kim jest Project Manager?

Kierownik Projektu – wszystko co musisz wiedzieć o tym zawodzie.

Project Manager, czyli Kierownik Projektu, to osoba, której zadaniem jest zarządzanie przedsięwzięciem. Co jednak oznacza ta rola w praktyce i jakich umiejętności wymaga? Z tego artykułu dowiesz się na czym polega zawód Project Managera – czym się zajmuje oraz jakie kompetencje pomagają mu w codziennej pracy.

Najpierw był projekt

Aby móc odpowiedzieć na tytułowe pytanie, najpierw należy zastanowić się nad tym, czym jest projekt i dlaczego trzeba nim zarządzać. Definicji wyjaśniających pojęcie projekt jest prawdopodobnie tyle, ile organizacji zajmujących się tym tematem. IPMA w wytycznych kompetencji ICB 4.0 określa projekt jako unikalne, tymczasowe, wielodyscyplinarne i zorganizowane przedsięwzięcie mające na celu dostarczenie uzgodnionych produktów w ramach uprzednio sprecyzowanych wymagań i ograniczeń.

Potocznie mówi się, że projekty są wszędzie. Może nim być wdrożenie nowej usługi, wprowadzenie produktu na rynek, ale również zmiana modelu zarządzania, a także zamykanie firmy. Projekt jest zatem narzędziem służącym do osiągania zamierzonych celów biznesowych. Do ich realizacji firma posiada ograniczone zasoby ludzkie i finansowe oraz określone ramy czasowe.

Skuteczna realizacja przedsięwzięcia jest możliwa tylko wtedy, kiedy wszystkie jego elementy są poukładane w odpowiedni sposób. Realizując projekt konieczne jest zarządzanie jego celami, zasobami, harmonogramem, jakością, interesariuszami, zmianą i innymi aspektami zależnymi od rodzaju i złożoności przedsięwzięcia.  Co więcej, na skuteczność tych działań wpływa osoba, która je prowadzi, czyli właśnie Project Manager. To od jego wiedzy i umiejętności zależy osiągniecie zamierzonych celów.

Czym zajmuje się Project Manager?

Powiedzieć, że zajmuje się zarządzaniem byłoby jednocześnie zbyt proste i niewiele wyjaśniające. Project Manager to rola, w zakres której wchodzi wiele obowiązków, a ich wykonanie jest kluczowe dla sukcesu projektu. Im bardziej złożony, tym więcej kompetencji, wiedzy i doświadczenia wymaga.

Kierownik Projektu jest obecny na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia m.in:

 • Tworzy plan i harmonogram, by zarówno uruchomić, jak i zamknąć projekt.
 • Wybiera członków swojego zespołu i określa pozostałe potrzebne do realizacji zasoby.
 • Koordynuje i monitoruje działania operacyjne decydując o ich kierunku.
 • Reaguje na zmieniające się dynamicznie środowisko projektowe.
 • Rozwiązuje problemy wykorzystując szanse i redukując zagrożenia.
 • Dba o relacje z kluczowymi osobami w projekcie i ich wzajemną komunikację.
 • Często dba również o realizacje korzyści biznesowych jakie ma przynieść projekt.

Jakich umiejętności wymaga zawód Project Managera?

Osoba, która chce skutecznie zarządzać projektami powinna wykazać się zarówno specjalistyczną wiedzą z zakresu powszechnie stosowanych narzędzi i technik, jak i kompetencjami miękkimi. Obok znajomości standardów i mechanizmów zarządzania, równie ważne są zdolności organizacyjne, przywódcze oraz interpersonalne.

Wśród kluczowych kompetencji miękkich Project Managera warto wymienić:

 • Skuteczną komunikację ułatwiającą budowanie i zarządzanie relacjami z zespołem projektowym oraz z interesariuszami.
 • Umiejętności negocjacyjne w oparciu o techniki negocjacyjne, jak i naturalne predyspozycje oraz dobry zmysł obserwacyjny.
 • Zdolności zarządcze i przywódcze zwiększające efektywności członków zespołu poprzez inspirowanie, motywowanie, ale również egzekwowanie powierzonych zadań.
 • Determinację i konsekwencję w działaniu ułatwiające realizację projektu zgodnie z harmonogramem, w granicach ustalonego budżetu i zakresu.
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracy pod presją czasu, wynikające zarówno z indywidualnych predyspozycji, jak i z doświadczenia.

Kto i jak może zostać Project Managerem?

W zawodzie Kierownika Projektu bardzo ważne jest odpowiednie wykształcenie i wiedza, którą można zdobyć podczas studiów oraz szkoleń. To nie tylko specjalistyczna wiedza z zakresu realizacji projektów, ale również z obszaru komunikacji i psychologii. Znajomość narzędzi i metod zarządzania projektami jest kluczowa, ale kompetencje miękkie pomagają skutecznie kierować całym zespołem i rozwiązywać powstające problemy. Osoba, która chce zostać Project Managerem powinna regularnie uzupełniać i aktualizować wiedzę z zakresu zarządzania projektami oraz rozwijać umiejętności interpersonalne.

 

Więcej o tym, w jaki sposób rozpocząć karierę Project Managera opowiem już 27 stycznia o godz. 17:00 podczas webinaru: „Jak zostać Project Managerem”. Na to bezpłatne spotkanie zapraszam osoby, które chcą rozpocząć przygodę z zarządzaniem projektami lub stoją przed wyborem nowej drogi zawodowej, a także tych wszystkich, którzy szukają sposobu na efektywne i sprawne prowadzenie swoich przedsięwzięć.

Podczas spotkania odpowiemy na pytania:

 • Dlaczego kompetencje Project Managera przydają się każdemu?
 • Jak rozpocząć karierę Kierownika Projektu?
 • Jakie są systemy certyfikacji i co dzięki nim można zyskać?

Jakie są korzyści z udziału w webinarze?

 • Dowiecie się, czym jest zarządzanie projektami i dlaczego warto kształcić się w tym obszarze.
 • Zapoznacie się z rolą project managera oraz możliwościami kariery.
 • Poznacie najnowsze trendy w zarządzaniu projektami i systemy certyfikacji.

Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma również zniżkę 20% na wszystkie szkolenia pm2pm realizowane w 2021 roku.

Więcej informacji oraz formularz zapisu znajdziecie klikając tutaj.

 

Zapraszam serdecznie, Tomasz Leśniowski