Praktyczne wsparcie w zrównoważonym zarządzaniu

Praktyczne wsparcie w zrównoważonym zarządzaniu

„Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM” – recenzja Katarzyny Gajus-Wyrwicz.

Praktyczne wsparcie w zrównoważonym zarządzaniu

Zmiany klimatyczne, nadmierne zużycie zasobów naturalnych, produkcja odpadów, emisja zanieczyszczeń, społeczne i gospodarcze nierówności, bezpieczeństwo, czy także wyeksponowany w ostatnich miesiącach problem zagrożenia zdrowia i życia – ludzkość musi sprostać wielu wyzwaniom. Szereg globalnych inicjatyw, takich jak Agenda 2030 czy Europejski Zielony Ład oraz oczekiwania świadomych konsumentów, organizacji pozarządowych, czy ocena firm pod kątem ESG dokonywana przez inwestorów sprawiają, że pojęcie zrównoważonego rozwoju zadomowiło się w naszej świadomości na dobre.

Odpowiedzialnych podmiotów biznesowych stale przybywa. Jednak w dalszym ciągu brakuje praktycznych narzędzi, które pozwolą traktować zrównoważony rozwój, nie jako działania dodatkowe, ale jako zintegrowany element modelu skutecznego zarządzania strategicznego, którego celem jest budowanie kapitału biznesowego z poszanowaniem otoczenia w wymiarze środowiskowym i społecznym. Z doświadczenia wiem, że firmy i organizacje radzą sobie z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju różnie. Często instynktownie, czasem na chybił trafił. Zazwyczaj brakuje weryfikacji działań pod kątem skuteczności oraz systemowego podejścia do zagadnienia.

Tu z pomocą przychodzi świeżo wydana na polskim rynku książka „Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM”. Autorzy zaprezentowali zintegrowane myślenie dając praktyczne wskazówki, jak zaimplementować do strategii biznesowej zasady zrównoważonego zarządzania projektami. Z podręcznika można się także dowiedzieć, jak realizować cele zrównoważonego rozwoju w ramach podstawowego systemu zarządzania organizacją.

Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM

Publikację opracował międzynarodowy zespół ekspertów w dziedzinie zrównoważonego zarządzania projektami Green Project Management Global. Ta międzynarodowa organizacja jest współtwórcą UN Global Compact. To już na wstępie gwarantuje świetną jakość i sprawdzoną wiedzę. Polska wersja językowa książki powstała dzięki jedynemu akredytowanemu partnerowi GPM w Polsce, czyli krakowskiej firmie szkoleniowo-doradczej pm2pm.

 

„Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM” – dla kogo?

 

Mocną stroną podręcznika jest również jego uniwersalność – mogą z niego korzystać wszyscy zaangażowani  w projekty, niezależnie od poziomu partycypacji i znajomości zagadnienia zrównoważonego zarządzania projektami. Ta książka stanowić będzie nieocenione merytoryczne wsparcie dla:

  • Kadry menadżerskiej, która ma bezpośredni wpływ na sposób zarządzania organizacją.
  • Ekspertów z dziedziny CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju, którym zależy na propagowaniu kompleksowego podejścia do zrównoważonego zarządzania.
  • Specjalistów w zakresie analizy ryzyk, compliance, relacji inwestorskich, kierowników projektów. Dzięki tej książce otrzymają oni pełne wsparcie w zakresie weryfikowania zgodności realizowanych projektów z zasadami zrównoważonego rozwoju.

To także obowiązkowa pozycja dla wszystkich nauczycieli akademickich i studentów takich kierunków jak CSR management, zrównoważony rozwój, zarządzanie projektami, a także studiów MBA. Podzielona na cztery części publikacja daje możliwość zapoznania się z tematyką zrównoważonego rozwoju. Dzięki zastosowaniu opisanej szczegółowo metodyki PRiSM (Zarządzanie Zrównoważonymi Projektami) oraz Standardu P5 pozwala na włączenie celów zrównoważonego rozwoju do klasycznego zarządzania projektami.

Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM

Zrównoważone zarządzanie projektami w praktyce

 

To pierwsza na polskim rynku pozycja prezentująca konkretne i praktyczne narzędzia do integracji SDGs z portfelami, programami i projektami. W przystępny sposób pokazuje jak cele zrównoważonego rozwoju przyjęte w 2015 r. przez ONZ przenikają się z bieżącą działalnością organizacji. Daje wskazówki jak je określać i mierzyć skuteczność ich realizacji. Zrównoważone zarządzanie projektami to także znacznie więcej niż skupianie się na podstawowych miernikach sukcesu projektu, tzw. trójkącie czasu, kosztu i zakresu. To szersze podejście, które nakłada na model zarządzania pełne tło w postaci oddziaływania i wartości projektu. Dzięki temu możemy skutecznie zarządzać ich wpływem społecznym, gospodarczym i środowiskowym.

Dodatkowo, dostajemy pełny przegląd międzynarodowych norm i standardów wspierających zrównoważone zarządzanie organizacją. Począwszy od systemu zarządzania środowiskowego, czyli serii norm ISO 14000, przez „biblię CSR” normę ISO 26000. Następnie normy wspierające zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi, zarządzanie jakością, zrównoważone zakupy. W podręczniku znajdziemy również mniej znaną wśród przedsiębiorców normę ISO 37101. Jest to nowa norma o zrównoważonym rozwoju w społecznościach lokalnych. Wspiera społeczności lokalne w zastosowaniu strategii zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem ich gospodarczego, społecznego i środowiskowego kontekstu.

Długo czekaliśmy na taki podręcznik, ale było warto! Z niecierpliwością czekam na tłumaczenie kolejnej edycji tego wydawnictwa.

O autorce

Katarzyna Gajus-Wyrwicz jest ekspertką w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju – praktykiem, szkoleniowcem, wykładowczynią akademicką i działaczką społeczną. Posiada doświadczenie w zakresie tworzenia strategii odpowiedzialnego biznesu, kodeksów postępowania oraz raportowania danych niefinansowych według standardu GRI.

Katarzyna jest również właścicielką firmy myImpact, zajmującej się doradztwem dla zrównoważonego biznesu. Współpracuje z instytucjami i firmami przy projektach z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz CSR, opracowuje dokumenty strategiczne oraz doradza przy ich wdrażaniu. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu odpowiedzialnego zarządzania oraz komunikowania kwestii CSR na Politechnice Krakowskiej (studia podyplomowe) oraz Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Działa w międzysektorowych zespołach na rzecz zrównoważonego rozwoju i CSR, koordynowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Angażuje się w życie lokalnej społeczności oraz działa wolontaryjnie na rzecz dzikich zwierząt w Afryce.

Książka jest już dostępna w sprzedaży pod tym linkiem:„Zrównoważone zarządzanie projektami – podręcznik GPM”.