Siedem trendów w zarządzaniu projektami

Siedem trendów w zarządzaniu projektami

Kierunki, które wpłyną na rozwój całej dyscypliny i ogólne podejście do zarządzania projektami.

Siedem trendów w zarządzaniu projektami

Zarządzanie projektami to jedna z biznesowych dyscyplin, które są wyjątkowo wrażliwe na wszelkie zmiany społeczne, środowiskowe, gospodarcze i technologiczne. Zmiany te znacząco wpływają zarówno na sposób zarządzania, jak i realizację projektów przez przedsiębiorstwa i organizacje na całym świecie. Postanowiliśmy zebrać dla Was najbardziej interesujące z naszego punktu widzenia trendy, które wpłyną na rozwój całej dyscypliny i ogólne podejście do zarządzania projektami .

#1 Wzrost znaczenia i oddziaływania na projekty technologii sztucznej inteligencji oraz analizy danych

Od momentu powstania sztucznej inteligencji coraz częściej mówi się o tym, jak wykorzystać ją do automatyzacji procesów biznesowych, również tych związanych z zarządzaniem projektami. Według Jona Broome, przewodniczącego grupy APM ds. Kontraktów i zamówień specjalnych (Stowarzyszenie Zarządzania Projektami (APM) z siedzibą w Wielkiej Brytanii), technologia AI prawdopodobnie zautomatyzuje wiele funkcji zarządzania projektami administracyjnymi – np. harmonogramy programów i rejestry ryzyka za pomocą twardych danych. Z kolei Michael DePrisco, wiceprezes Global Solutions, Project Management Institute (PMI), uważa, że sztuczna inteligencja prawdopodobnie przejmie znaczną część zarządzania projektami, zwłaszcza planowanie i planowanie taktyczne. Tym samym zadaniem Managera Projektu będzie zrozumienie, w jaki sposób wykorzystać technologię, maksymalizować efekty i zapewnić klientom większą wartość.

#2 Kierownicy projektów będą potrzebowali szerszych umiejętności… od nowych technologii do Emotional Intelligenece (inteligencji emocjonalnej)

Specjaliści związani z zarządzaniem projektami coraz częściej zwracają uwagę na to, że w nadchodzących latach może wzrosnąć zapotrzebowanie na Kierowników Projektów, którzy będą posiadali wysoko rozwinięte zarówno umiejętności techniczne (szczególnie w obszarze nowych technologii), jak i umiejętności miękkie. Z jednej strony pojawienie się nowych technologii będzie wymagało od nich swobodnego poruszania się w obszarach robotyki, blockchain, nauki danych, uczenia maszynowego, itp. Z kolei rosnąca złożoność projektów i wzajemne powiązanie wielu stron zaangażowanych w realizację przedsięwzięć sprawi, że menedżerowie będą musieli nauczyć się współpracować z wieloma interesariuszami. Dlatego według DePrisco, nowa rzeczywistość tego zawodu motywować będzie do nieustannego uczenia się i poszerzania kompetencji o te z zakresu technologii, przywództwa, zarządzania projektowego, biznesowego oraz strategicznego.

#3 Kierownicy projektów będą coraz częściej stosować niestandardowe lub hybrydowe metodologie i metody zarządzania projektami

XXI wiek charakteryzuje się wyjątkowym pośpiechem. Szybko zmieniające się środowisko biznesowe i projektowe wymagają od osób zajmujących się realizacją przedsięwzięć zarówno wspomnianej wyżej konieczności uczenia się, jak i tzw. elastyczności metodologicznej. Priorytetem stają się szybkość wprowadzania nowych produktów na rynek i gotowość wobec procesów, planów i dokumentacji. Takie podejście staje się coraz bardziej powszechne, a przykładem jest choćby połączenie Agile Practice Guide z PMBOK Guide, którego dokonało PMI w 2017 roku oraz wprowadzenie w zeszłym roku nowego standardu kompetencji IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World.

#4 Zespoły zarządzania projektami staną się coraz bardziej zróżnicowane

Na różnorodność zespołów projektowych wpływa bardzo wiele czynników, które charakteryzują dzisiejszy, międzynarodowy rynek. Pracownicy coraz częściej pochodzą z różnych krajów i kultur, posiadają inne wartości i przekonania. Zauważyć można także znaczący wpływ zmiany ról rodzicielskich, zmiany polityki i postaw w zakresie orientacji seksualnej i tożsamości płciowej, a przede wszystkim postępującą globalizację i starzenie się siły roboczej.

Ale ta różnorodność niesie zarówno wyzwania, jak i szanse. Z jednej strony duże zróżnicowanie członków zespołu potencjalnie komplikuje operacje administracyjne, codzienną komunikację i dynamikę pracy. Jednak doświadczony manager jest w stanie zauważyć, że to co z pozoru wydaje się problematyczne, może zamienić się w atut – i tak np. patrzenie na projekt z kilku różnych perspektyw jednocześnie daje zespołowi całą gamę unikalnych sposobów rozwiązywania problemów, czy też podejmowania decyzji.

Szczególną uwagę na ten rozwijający się trend zwróciła międzynarodowa organizacja IPMA. Od 2017 organizuje Project Management Diversity Conferences, a aspekt Diversity zawarty jest w jej każdym standardzie.

#5 Większy nacisk na ludzi i umiejętności miękkie

Rozwój nowoczesnej technologii prawdopodobnie zautomatyzuje bardzo wiele procesów. Jednak eksperci zarządzania projektami zwracają uwagę na to, że sztuczna inteligencja nie zastąpi ludzi i ich umiejętności miękkich. Zdolności interpersonalne będą coraz ważniejsze, zwłaszcza w obliczu postępującej globalizacji i wzrostu różnorodności wśród zespołów projektowych. Już teraz wiele projektów jest realizowanych w różnych krajach i kulturach. Kluczem do sukcesu są miękkie umiejętności zarządzania wirtualnym zespołem i współpracy.

Z trendem tym zgadza się również międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów PMI. W publikacji Pulse of the Profession z 2018 roku czytamy – „Czterech na pięciu respondentów twierdzi, że umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, przywództwo i negocjacje, są ważniejsze”(niż AI – sztuczna inteligencja, przyp. pm2pm).

#6 Firmy i organizacje będą wprowadzać model zarządzania projektami w oparciu o działania wspierające zrównoważony rozwój

Niemal każdego dnia znajdujemy w mediach informacje o kryzysie ekologicznym i skutkach, które wkrótce mogą dotknąć nas wszystkich. W obliczu globalnych zmian środowiskowych oraz idących za nimi zmian społecznych, firmy i organizacje na całym świecie stoją przed wyzwaniem zwiększania świadomości w zakresie odpowiedzialnego zarządzania projektami z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Według Joela B. Carboniego, założyciela międzynarodowej organizacji GPM Global (Green Project Management) podążanie w kierunku zrównoważonego rozwoju będzie koniecznością. „Zrównoważone praktyki projektowe mogą zwiększyć korzyści, zmniejszyć ryzyko i zapewnić najbardziej zrównoważoną produkcję, jak to możliwe” – dodaje. Wierzy on, że w przyszłości nie będzie podziału na mainstreamowe metodyki zarządzania projektami i GPM, ponieważ wszystkie nurty w tej dyscyplinie będą zwracać uwagę na zrównoważone zarządzanie projektami.

#7 Zarządzanie wartością, czyli tworzenie wartości dla interesariuszy, a nie tylko osiąganie celów projektu

Trend zarządzania wartością jest nieodzownie związany ze zmianą podejścia do kryterium sukcesu. Wraz z tempem rozwoju technologii, rynków i samych projektów, coraz większe znaczenie przypisuje się wartości biznesowej stworzonej przez zmiany. Sukces projektu jest więc mierzony nie tylko w kategoriach dostarczenia rezultatu w uzgodnionych ramach (zakres, czas, budżet), ale przede wszystkim w kategoriach zadowolenia kluczowych interesariuszy. Aby zmaksymalizować tę wartość, stanie się ona jednym z punktów zainteresowania całego cyklu życia projektu. Znaczenie zarządzania wartością zostało podkreślone w 6. edycji PMBOK® Guide i ICB 4.0.

Projekty są siłą napędową wzrostu organizacyjnego, społecznego i gospodarczego. To właśnie ta siła sprawia, że profesjonaliści zajmujący się zarządzaniem projektami nieustannie dążą to wprowadzania jak najbardziej efektywnych rozwiązań. Wiążę się to również z koniecznością przygotowania na nadchodzące zmiany, aby móc czerpać maksimum wartości z realizowanych przedsięwzięć. Czy Ty i Twoja firma lub organizacja jesteście gotowi na nadchodzące trendy? Jeśli nie, to zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Sprawdź, w których obszarach możemy Ci pomóc.