Certyfikacja IPMA oparta na nowych wytycznych ICB v 4.0

Certyfikacja IPMA oparta na nowych wytycznych ICB v 4.0

Od 2 listopada 2018 roku ruszają egzaminy oparte o nowe Wytyczne kompetencji Indywidualnych ICB v. 4.0. Co warto wiedzieć?

O standardzie

ICB4 jest międzynarodowym standardem w zakresie kompetencji kierowników projektów, programów i portfeli . Kompetencje potrzebne w każdej z tych dziedzin są określone w 3 następujących obszarach:

  • Ludzie: jak współdziałasz z otoczeniem i z samym sobą;
  • Praktyka: wykorzystywane narzędzia i techniki potrzebne do realizacji Twoich projektów, programów i portfeli;
  • Perspektywy: kontekst, w którym podejmowane przez Ciebie inicjatywy są realizowane i powiązanie ich z tym, co należy osiągnąć.

Warto zwrócić uwagę, iż ICB4 nie pełni roli podręcznika do zarządzania projektami. Nie narzuca bowiem metodyki, metodologii ani konkretnego procesu. Ten model kompetencji można wykorzystać w dowolnym kontekście organizacyjnym, gdyż nie jest on związany z konkretną dziedziną (np. IT, projektami inwestycyjnymi czy R+D).

Czym różni się wersja ICB 4.0 od ICB 3.0?

Nowe wytyczne różnią się znacząco od poprzedniej wersji. Wynika to z dynamicznego rozwoju roli kierownika projektu, niejednokrotnie działającego przy bardziej złożonych projektach, wielokulturowych i wymagających większej elastyczności.

Poza kompetencjami technicznymi, większy nacisk został położony na kontekst projektu i kompetencje behawioralne. Ponadto zmniejszona została liczba elementów kompetencji z 46 do 28, co sprawia, że nowy standard jest bardziej dostępny.

Na jakie nowe obszary położono nacisk?

Realizacja projektów w obecnych czasach nie może się już odbywać bez brania pod uwagę takich zagadnień jak zrównoważony rozwój (sustainablilty), zwinność (agile) oraz zgodność (compliance). Rolą kierowników projektów jest już nie tylko „dowiezienie” celu projektu na czas i w terminie, lecz również branie pod uwagę wpływu swoich działań na środowisko oraz społeczeństwo, a takżewykazanie się umiejętnością elastycznego dopasowania się do zmian otoczenia i wymogów klienta.

Jak nowe wytyczne wpłyną na system certyfikacji?

Sama forma egzaminu certyfikującego IPMA na poziom D zmieni się istotnie. Obecnie będzie to egzamin zdawany przy użyciu komputera, na specjalnie przygotowanej do tego zadania platformie. Egzamin dalej jednak będzie się składał z części testowej oraz zadaniowo-opisowej. Zmianie ulegnie terminologia używana w egzaminie, jak również system dobierania pytań. Nowe wytyczne narzucają bowiem wymóg sprawdzenia wszystkich kompetencji ujętych w ICB 4.0 podczas egzaminu.

Dla kogo jest certyfikacja IPMA?

Dla każdego! Zarządzanie projektami to umiejętność przydatna obecnie w każdej dziedzinie życia zawodowego jak i prywatnego. Jeśli szukasz możliwości usprawnienia swoich inicjatyw, które koordynujesz, lub jesteś częścią zespołu realizującego projekt, system certyfikacji i szkoleń w oparciu o Wytyczne Kompetencji IPMA jest dla Ciebie! Podczas cyklu warsztatów przygotowujących do egzaminu poznasz techniki, narzędzia, procesy usprawniające pracę kierownika projektu oraz przede wszystkim rozwiniesz swoje kompetencje behawioralne. Postaw na karierę project managera i międzynarodową certyfikację!

Jak przygotować się do egzaminu?

Najlepiej skorzystać z usług Autoryzowanych Jednostek Szkoleniowych IPMA, które oferują warsztaty przygotowujące do egzaminu certyfikującego. Podkreślić należy, iż forma egzaminu wymaga poświęcenia również czasu na naukę i ćwiczenie zadań poza salą szkoleniową. Jest to napewno intensywny czas, lecz każdy posiadacz certyfikatu potwierdzi, że to opłacalna inwestycja! Najbliższe warsztaty ruszają już we wrześniu.