Zalety wprowadzania mechanizmów grywalizacji i symulacji do specjalistycznych szkoleń dla Project Managerów.

Zalety wprowadzania mechanizmów grywalizacji i symulacji do specjalistycznych szkoleń dla Project Managerów.

Gra symulacyjna to narzędzie pozwalające wcielić się w rolę kierownika projektu na etapie realizacji projektu. Sprawdź jakie są korzyści.

Zalety wprowadzania mechanizmów grywalizacji i symulacji do specjalistycznych szkoleń dla Project Managerów

Grywalizacja jest powszechnie znana i wykorzystywana w sferze biznesowej od wielu lat. Rozwój technologiczny pozwala na zastosowanie mechanizmów znanych z gier także w procesie szkoleniowym. Symulowane środowisko motywuje oraz aktywizuje uczestników. Stwarza możliwości nabycia praktycznych umiejętności i doświadczeń poprzez realizację zadań w ramach różnych scenariuszy.

Wykorzystywanie symulacji oraz implementowanie mechanizmów grywalizacji do procesu szkoleniowego ma wiele zalet. Jest nieocenionym wsparciem zwłaszcza w kształceniu przyszłych kierowników projektów. Umożliwia zaangażowanie się w realizację projektu w warunkach zbliżonych do realnych. Jednocześnie bardzo ważnym aspektem sprzyjającym nauce są pozytywne skojarzenie grania z rozrywką. Pomimo powagi wykonywanych zadań, formuła takiego szkolenia wydaje się lżejsza i mniej zobowiązująca.

Zaangażowanie

Benjamin Franklin napisał: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Pisząc te słowa nie mógł jeszcze wiedzieć, jak duże możliwości angażowania przyniesie przyszłość. Firmy szkoleniowe z powodzeniem wykorzystują mechanikę gier – realizację zadań, rozwiązywanie problemów i rywalizację.
Dynamiczny scenariusz umożliwia podejmowanie kluczowych decyzji oraz reagowanie na szybko zmieniające się sytuacje. Elementy współzawodnictwa dodatkowo motywują uczestników do tego, aby wynieść ze szkolenia jak najwięcej.

Nauka empiryczna

Przeniesienie pracowników do symulowanego środowiska projektowego jest jedną z najskuteczniejszych obecnie dostępnych metod szkoleniowych. Gry dostarczają rzeczywistych przykładów i scenariuszy, które dają szansę na wykorzystanie nowo nabytych umiejętności. Stwarzają możliwości uczenia się przez popełnianie błędów, ale bez ponoszenia realnych konsekwencji dla kariery zawodowej. Dzięki nauce empirycznej pracownicy zyskują nie tylko wiedzę i spostrzeżenia, ale też pewność, że poradzą sobie przy realizacji prawdziwych projektów.

Feedback

Dużą wartością dodaną jest pozytywny feedback, który motywuje i potwierdza, że uczestnik szkolenia wykonuje swoje zadania dobrze. Równie ważny jest feedback korygujący w celu wskazania tego, co robi niepoprawnie i uniknięcia popełniania tych samych błędów w przyszłości. Ogromną zaletą symulacji szkoleniowych jest natychmiastowa informacja zwrotna na temat skuteczności podejmowanych decyzji i działań. Trenerzy zapewniają konstruktywną krytykę oraz doradzają jak najbardziej optymalne rozwiązania. Możliwość wprowadzania zmian w trakcie symulacji pozwala uczestnikom jeszcze efektywniej doskonalić nowe umiejętności.

Współpraca vs. rywalizacja

Symulacyjne szkolenia dla Project Managerów z reguły odbywają się w niewielkich grupach. Podobnie jak w prawdziwym projekcie, każdy z uczestników pełni konkretną rolę. Formuła uczy nie tylko współpracy, ale przede wszystkim pracy w małym, hermetycznym zespole. Przynosi długotrwałe korzyści także z uwagi na możliwość wymiany doświadczeń. Efekty można wzmocnić przez dodanie elementów rywalizacji między poszczególnymi zespołami. Jest to motywujące o ile odbywa się w sposób konstruktywny i produktywny.

SimulTrain®

Szczególnym przykładem gry symulacyjnej skierowanej do Project Managerów jest SimulTrain®. Uczestnicy Kampusu Zarządzania Projektami będą mogli wziąć udział w szkoleniu „Zespołowa gra symulacyjna – SimulTrain®”, które poprowadzą Ewa Bednarczyk, Tomasz Leśniowski oraz Marcin Opas.

Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące tego szkolenia. Zobaczcie, czego można się spodziewać biorąc udział w grze symulacyjnej SimulTrain®.

1. Jak będą w praktyce wyglądać te warsztaty? Czy uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i od razu zaczną grę, czy będzie również wprowadzenie oraz teoria?
• Szkolenie rozpoczyna się krótkim (30 min) wprowadzeniem dotyczącym tego, jak poruszać się w grze. Następnie uczestnicy zostaną podzieleni na trzyosobowe zespoły.
• Każdy zespół reprezentuje kierownika projektu zmagającego się z wyzwaniem poprowadzenia projektu e-commerce, który nagle otrzymał od swojego szefa. Rolę szefa kierownika projektu odgrywa trener.
• Projekt będzie już częściowo zaplanowany – zostały zdefiniowane zadania oraz oddelegowano członków zespołu projektowego. Nie ma jednak przypisanych zasobów do zadań. Zadaniem uczestników jest więc dokończenie planu projektu.
• W sumie odbędą się trzy rundy symulacji, w trakcie których wystąpi kilka kryzysowych sytuacji związanych np. z dostępnością zasobów oraz technicznym aspektem prowadzenia projektu. Po każdej z rund zespół będzie miał możliwość przeplanowania projektu.
• Po każdym etapie symulacji następuje również omówienie tego, co zadziało się w grze oraz behawioralnych zachowań uczestników szkolenia. Udział w grze bowiem nie tylko koncentruje się na poprowadzeniu wirtualnego projektu, lecz również wymaga efektywnej pracy w nowo utworzonym zespole projektowym zasiadającym „przed laptopem”. Podział ról, umiejętność komunikacji, delegowania zadań, znajdywania porozumienia, radzenia sobie z presją czasu – to elementy, które obserwuje trener celem wskazania mocnych stron oraz obszarów do dalszego rozwoju osobistego.

2. Jakie elementy zarządzania projektem będą mogli przećwiczyć kursanci?

W symulacji położony jest nacisk na przećwiczenie w szczególności:
• umiejętności planowania i zarządzania harmonogramem w oparciu o wykres Gantta i diagram sieciowy,
• zarządzanie zasobami, budżetem, ryzykiem i jakością,
• motywowanie członków zespołu.

3. Dlaczego warto wybrać grę symulacyjną SimulTrain®?

Wykorzystanie gry symulacyjnej jak żadne inne szkolenie pozwala wcielić się w rolę kierownika projektu na etapie realizacji projektu. To wyjątkowa możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach kontrolowanych oraz zdobycia nowych kompetencji. Duży nacisk położony jest na umiejętność podejmowania właściwych decyzji na zdarzenia pojawiające się podczas prowadzenia projektu (symulacji). Bardzo ważną kwestią jest również możliwość prześledzenia behawioralnych zachowań uczestników szkolenia oraz omówienie ich wpływu na sukces projektu. Ponadto, na koniec symulacji generowany jest szczegółowy raport wskazujący na to, jak decyzje podejmowane na etapie planowania oraz symulacji wpłynęły na główne wskaźniki projektu (czas, budżet, ryzyko, jakość i motywacje).

Szczegółowe informacje na temat szkolenia „Zespołowa gra symulacyjna – SimulTrain®” oraz wydarzenia znajdują się na stronie internetowej: http://kampus.pm2pm.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kampusie Zarządzania Projektami.