Zrównoważone zarządzanie projektami, przyszłość czy teraźniejszość Project Managerów?

Zrównoważone zarządzanie projektami, przyszłość czy teraźniejszość Project Managerów?

Sprawdź, dlaczego jako Kierownik Projektu powinieneś znać metodykę PRiSM™.

Zrównoważone zarządzanie projektami jest już koniecznością, a nie tylko nowym trendem czy osiągnięciem, którym może pochwalić się Project Manager. Stanowi bazę bez której dobry kierownik projektów niedługo nie będzie mógł skutecznie wykonywać swojej pracy. To najlepszy moment by zacząć zdobywać kompetencje niezbędne do zarządzania projektami z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Z tego artykułu dowiecie się, co charakteryzuje zrównoważone podejście w zarządzaniu oraz metodykę PRiSM™, opracowaną przez Green Project Management (GPM).

Wyzwania współczesnego świata, a zmiany w postrzeganiu projektu

Zmiany klimatyczne nie są już abstrakcyjnym terminem używanym tylko przez naukowców, odczuwamy je bowiem na co dzień – susze, powodzie, gwałtowne burze, gradobicia, śnieg w czerwcu. Zużywamy zasoby Ziemi w zawrotnym tempie, szybciej niż kiedykolwiek, konsumując rocznie „1,7 Planety”, zaciągając tym samym dług ekologiczny już pod koniec lipca. Do tego dochodzą liczne wyzwania społeczno- gospodarcze: praca przymusowa, dyskryminacja, przerwany łańcuchy dostaw wywołane pandemią, czy też zmiana oczekiwań konsumentów coraz częściej weryfikujących poczynania przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę fakt, że projekty generują 30% światowego PKB, zachodzi pilna konieczność zastanowienia się nad oddziaływaniem, efektywnością procesów i długofalowością rezultatów dostarczanych przez projekty.

Liczyć się zaczyna już nie tylko realizacja projektu na czas i w określonym budżecie, dostarczenie zaprojektowanego produktu projektu, ale także długofalowe oddziaływanie jego efektów. Projekt ma już nie tylko zaspokajać potrzeby określonej grupy interesariuszy, lecz musi również uwzględniać szersze oddziaływanie, a w szczególności potrzeby przyszłych pokoleń, które będą odczuwać jego skutki. 

 Zrównoważony rozwój w projektach obejmuje zarówno indywidualną, jak i organizacyjną odpowiedzialność za zapewnienie, że produkty, rezultaty i korzyści są zrównoważone w całym cyklu życia, podczas ich tworzenia, użytkowania i utylizacji. Należy więc włączyć zrównoważony rozwój do założeń już na samym początku projektu. Czy dotychczasowa wiedza, nawet doświadczonego, Project Managera wystarczy by sprostać temu wyzwaniu?

Zrównoważone podejście w zarządzaniu projektami

Project Managerowie mogli się już spotkać z uwzględnieniem zrównoważonego zarządzania projektami w firmie sięgając podczas pracy do wytycznych kompetencji IPMA ICB 4.0 czy rekomendacji PMI, które na bieżąco dostosowują się do globalnych trendów. Kierownicy Projektów mogli także odczuć wagę zrównoważonego rozwoju i związanych z nim wymagań dostosowując się do przepisów prawnych czy współpracując z firmami zrzeszonymi w RBA (Responsible Business Alliance). Jednak to tylko wybiórcze elementy, częściowe podejście, które wymaga uzupełnienia.

Green Project Management (GPM) zapewnia pełne ujęcie zrównoważonych praktyk w zarządzaniu projektami. GPM Global opracowało jedyną na świecie kompleksową metodykę Zarządzania Zrównoważonymi Projektami PRiSM™ (Projects integrating Sustainable Methods) oraz Standard P5 umożliwiający przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu na środowisko, społeczeństwo i ekonomię.

PRiSM™ nie jest metodyką zwinną, lecz jest bliska koncepcji planowania kroczącego. Zakłada ona stopniowe planowanie i weryfikowane na każdym etapie projektu. Kluczowe jest by długofalowe korzyści płynące z prowadzenia projektu z zrównoważony sposób przekroczyły dodatkowe koszty. Zupełnie zmienia to zasady planowania i zarządzania projektem. Zamiast skupiać się wyłącznie na wymiarze finansowym inwestycji, uwzględniamy jej oddziaływanie i efekty w dalszej perspektywie. Na przykład możemy zdecydować się na droższe rozwiązanie technologiczne, które będzie zużywać mniej energii, zatem długofalowo będzie miało mniejszy wpływ na środowisko i przyniesie oszczędności.

Co wyróżnia PRiSM™ wśród metodyk zarządzania projektami w firmie?

Podstawą PRiSM™ jest uwzględnienie standardu P5 – wieloaspektowej analizy wpływu projektu i jego produktów na zrównoważony rozwój przez pryzmat ludzi (people), planety (planet), czynników gospodarczych (propserity), produktu (product) oraz procesu (process).  Jest to proces, który dla większości Project Managerów może być nowy i skomplikowany, ale jednocześnie może też być przepustką do zupełnie innego poziomu zarządzania projektami. Project Manager staje się nie tylko osobą zarządzającą projektem, ale także konsultantem mającym wpływ na dziesiątki czynników mających odbicie w długofalowych skutkach przedsięwzięcia. 

Przeprowadzenie analizy na podstawie standardu P5, wymaga od osób zarządzających projektem znajomości podstaw zrównoważonego rozwoju. Jest to obszerna dziedzina, jednak z czasem kierownik projektów zarządzający projektami w sposób zrównoważony, może stać się specjalistą na tyle wyjątkowym, że to nie on będzie szukał pracy, ale firmy będą zabiegały o jego uwagę i czas.

Zostań liderem zmian

Opanowanie zrównoważonego zarządzania projektami wydaje się koniecznością w latach dwudziestych XXI wieku. Ci którym się to uda na pewno będą odczuwać nie tylko benefity finansowe, ale też satysfakcję, z działań mających na celu ochronę przyszłości naszej Planety i jej mieszkańców.

Pierwszym krokiem, który możesz podjąć by nauczyć się zarządzać projektami w zrównoważony sposób to udział w prowadzonych przez nas szkoleniach PRiSM™ Practitioner stacjonarnych oraz online, które pomogą Ci się przygotować do uzyskania certyfikatu GPM-b™. To pierwszy z trzech certyfikatów Green Project Management. Nasze warsztaty prowadzą certyfikowani trenerzy z praktycznym doświadczeniem biznesowym, jesteśmy pierwszą Akredytowaną Jednostką Szkoleniową GPM w Polsce. Jeśli masz pytania dotyczące zrównoważonego zarządzania projektami, certyfikacji GPM lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych warsztatach, zapraszamy do kontaktu z nami.

Autor tekstu: Ewa Bednarczyk