Facilitacja zespołów

Facilitacja zespołów

Grupy mają potencjał do uruchomienia procesów zarówno wspierających, jak i blokujących wydajność i efektywność pracy. Facylitacja pomaga w tworzeniu takich warunków do działania, które maksymalizują korzyści wynikające z pracy zespołowej. Jest szczególnie przydatna w działaniach wymagających konsultacji i zaangażowania – np. zmian organizacyjnych, tworzenia  i wdrażania strategii organizacji, optymalizacji procesów.

Nasi trenerzy dobierają metody pracy tak, aby były adekwatne do celu, specyfiki biznesu oraz założeń. W trakcie spotkań wypracowywane są pożądane rozwiązania w oparciu o już posiadane kompetencje pracowników, wykorzystując przy tym potencjał różnorodności członków zespołu.