Akademia Rozwoju – Modern Forms Sp. z o.o.

Akademia Rozwoju – Modern Forms Sp. z o.o.

Wdrożenie planowania, controllingu i sprawozdawczości w oparciu o kulturę projektową.

Modern Forms Sp. z o.o.

Firma Modern Forms to jeden z największych producentów medali, statuetek, trofeów oraz gadżetów reklamowych w Polsce i Europie. Należy do elitarnego grona przedsiębiorstw jako członek PIAP-u (Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych). Oznacza to, że jest jedną z najważniejszych i największych firm z grupy dystrybutorów i producentów artykułów promocyjnych. Prezentuje swoje innowacyjne produkty na wiodących europejskich targach branży promocyjnej. Pojawia się również na najważniejszych na świecie targach reklamy oraz na imprezach branży reklamowej w Polsce.

Wyzwanie zarządcze

Rynek medali i statuetek zdominowany był przez niskiej jakości, tanie produkty pochodzące z Azji. Przeprowadzenie analizy konkurencji pozwoliło określić kierunki rozwoju, w tym podstawowy sens istnienia firmy. Jako główny cel zdefiniowano prężny rozwój, który pozwoliłby stać się liderem branży nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Priorytetem było więc opracowanie autorskiej technologii hybrydowej („teksturowania przestrzennego”). Pozwoliłaby na znaczne przyspieszenie produkcji przy jednoczesnym personalizowaniu produktów.

Technologia, którą stworzono oraz szybki rozwój, który umożliwiła wymagały jednak wsparcia w procesach zarządzania produkcją, sprzedażą i jakością. Zarząd Modern Forms zdawał sobie sprawę z tego, że aby z powodzeniem konkurować na rynku polskim oraz w dalszej perspektywie na rynku europejskim, a także wdrożyć procesy produkcyjne dla własnej wypracowanej innowacyjnej technologii, należy osiągnąć doskonałość w zarządzaniu projektami.

Szkolenia oraz doradztwo dla kadry Modern Forms

Pomysł współpracy Modern Forms i pm2pm zrodził się w 2015 roku. Natomiast Akademia Rozwoju i proces doradczo-szkoleniowy odbywał się od jesieni 2016 do początku 2019 roku. Nadrzędnym celem było opomiarowanie procesów zarządzania (wdrożenie controllingu) w oparciu o kulturę projektową.

Wśród wypracowanych wspólnie potrzeb rozwojowych znalazły się ponadto:
– zmiana podejścia do realizowanych projektów – od „zrealizować zamówienie” do „spełnić oczekiwanie klienta i uzyskać jego zadowolenie”,
– wzrost samodzielności w działaniu oraz uwolnienie kreatywności,
– zlikwidowanie lub znaczące ograniczenie kosztów złej jakości,
– poprawa komunikacji wewnętrznej,
– wypracowanie umiejętności przyjmowania odpowiedzialności za swoje działania, wśród wszystkich pracowników firmy.

Konsultanci i trenerzy pm2pm zaproponowali dwutorowy plan wdrożenia potrzebnych zmian i osiągnięcia wyznaczonych celów. Akademia Rozwoju obejmowała:
1. Przeszkolenie wszystkich pracowników Modern Forms z podstaw zarządzania projektami (udział w szkoleniu Project management na start) oraz udział właściciela firmy w pełnym kursie IPMA na poziomie D.
2. Doradztwo indywidualne i grupowe umożliwiające nadzór nad procesem wdrażania zarządzania przez projekty w przedsiębiorstwie. Obejmowało ono m.in. stworzenie własnej metodyki zarządzania projektami, wypracowanie modelu kompetencyjnego, opracowanie i wdrożenie systemu controllingowego.

Akademia Rozwoju – Efekty

W efekcie współpracy Modern Forms z pm2pm pracownicy zdobyli wiedzę i kompetencje konieczne do skutecznego prowadzenia projektów. Każdy z uczestników szkolenia Project management na start nie tylko umie nazwać i zaplanować każdy z etapów realizacji projektu, ale również zna metody i techniki zwiększające skuteczność realizowanych przedsięwzięć. Natomiast dzięki udziałowi w Warsztatach przygotowujących do certyfikacji IPMA® na poziomie D prezes Marcin Bosek dostrzegł, jak ważne i decydujące o konkurencyjności jest dla jego firmy efektywne zarządzanie projektem.

Wdrożenie procesów projektowych i controllingowych w firmie Modern Forms umożliwiło ustrukturyzowanie i opomiarowanie działań operacyjnych. Zaowocowało to kilkusetprocentowym wzrostem obrotów i zamówień, a także poprawą rozpoznawalności marki. W ostatnich latach Modern Forms swoimi produktami wspierało wiele znanych marek (m.in. PGE, BMW, Google, Orange, Rolls-Royce, Henkel, Danone, Bank Polski), wydarzeń (np. Wings for Life World Run Red Bull, Puchar Świata w skokach narciarskich, Survival Race, Bieg po Nowe Życie.) oraz imprez okolicznościowych (np. 20-lecie Toyota-Dakar Rzeszów).

Opinia Modern Forms Sp. z o.o.

Marcin Bosek, prezes firmy Modern Forms Sp. z o.o.
„Usługi szkoleniowe i wsparcie wdrożenia procesów świadczone przez pm2pm pozwoliły na bardzo szybki rozwój firmy. Akademia Rozwoju i cały proces rozpoczęły się od poznania i zrozumienia naszych potrzeb. Następnie zostały dobrane i zaimplementowane odpowiednie narzędzia. Dzięki temu całemu zespołowi było łatwiej zacząć praktycznie od zera wdrażać procesy w organizacji. Jakość prowadzonych szkoleń oparta została na miękkich kompetencjach, pełnym zrozumieniu ludzkich charakterów a jednocześnie głęboko osadzona w celach biznesowych każdej formy (przychody, zysk, koszty). Pozwoliło to na bardzo dobre wdrożenie procesów, controllingu i wysokiej jakości komunikacji w zespole. Przyjęte metody, wiedza i doświadczenie zespołu pm2pm pomogły wypracować narzędzia i trwale wdrożyć dobre praktyki wśród pracowników Modern Forms.”

Autor: Tomasz Leśniowski