Jak poznać potencjał zespołu projektowego?

Jak poznać potencjał zespołu projektowego?

Umiejętne zarządzanie potencjałem zespołu projektowego podnosi jego efektywność. Dowiedz się, jak być liderem, który inspiruje i motywuje.

Za realizacją każdego projektu stoi grupa osób. Wśród nich znaleźć można różne style pracy i komunikacji, wynikające z odmiennych cech osobowości. Doświadczony kierownik projektu wie, że aby zbudować zgrany i zaangażowany zespół najpierw należy odkryć potencjał swój oraz współpracowników. Z taką wiedzą dużo łatwiej przekuć różnorodność w sukces organizacji.

Jedną z najważniejszych umiejętności, którą powinien wykazać się kierownik projektu jest zarządzanie zespołem. Na sukces składa się wiele czynników, ale to właśnie ludzie są najistotniejsi. Efektywna realizacja przedsięwzięcia zależy od jakości współpracy wszystkich zaangażowanych stron. Każdy z pracowników może stanowić bardzo cenne źródło wartości i umiejętności, które zwiększają szansę na osiągnięcie sukcesu. Jednakże brak kompetencji z zakresu rozpoznawania cech osobowości i metod komunikacji, może być powodem problemów. Nieprawidłowo dobrani i zarządzani współpracownicy nie wykorzystują drzemiącego w nich potencjału. Pojawiające się konflikty zagrażają osiąganiu wyznaczonych celów.

Jakim typem osobowości jest Twój pracownik?

Efektywne zarządzanie zespołem zaczyna się od zrozumienia, że „każdy człowiek jest niepowtarzalny i postrzega świat na swój wyjątkowy sposób”. Poparcie dla tych słów można znaleźć w wielu badaniach oraz teoriach z pogranicza psychologii i zarządzania zasobami ludzkimi. Jedną z nich jest typologia osobowości (3 par preferencji) Carla Gustava Junga, szwajcarskiego psychiatry i psychologa. Uważał on, że osobowość człowieka nie jest przypadkowa i składają się na nią:

  • jego postawa – ekstrawertyczna lub introwertyczna,

  • sposób gromadzenia informacji – percepcja lub intuicja,

  • sposób podejmowania decyzji – myślenie lub odczuwanie.

Ekstrawertyk, czy introwertyk?

Główną cechą osobowości ekstrawertyków jest zwrócenie się do świata zewnętrznego. Osoby te są bardziej otwarte i rozmowne, łatwiej nawiązują znajomości, preferując pracę w zespole. Introwertycy natomiast są skupieni na sobie i własnym postrzeganiu rzeczywistości. Preferują samodzielne działanie, sprawiając wrażenie zdystansowanych, cichych i rozważnych. Nawiązywanie nowych przyjaźni i kontaktów biznesowych przychodzi im z trudem.

Poznawczy, czy oceniający?

Rodzaj osobowości skupionej na percepcji pozyskując informacje preferuje wyłącznie dowody i fakty. Bardzo często działa impulsywnie, ponieważ największą motywacją do aktywności jest dla niego zmiana sytuacji. Osoby te lubią poczucie wolności, a działając bez przygotowania doprowadzają do sytuacji, w której nie są w stanie skończyć tego, co zaczęły. Natomiast typ oceniający polega na swojej intuicji, wewnętrznych przemyśleniach oraz wyobraźni. Lubi stabilizację, zazwyczaj doprowadza zadania do końca i z łatwością podporządkowuje się zasadom oraz dyscyplinie.

Myślący, czy czujący?

Osoby o typie osobowości myślącej opierają się na logicznym myśleniu, analizując na chłodno każdą sytuację. Sprawiają wrażenie zimnych uczuciowo i mało emocjonalnych osób, skupionych na systemach, strukturach i wzorach. Ponieważ nie potrafią rozmawiać o uczuciach i emocjach, trudniej przychodzi im rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Ich przeciwieństwem są osoby nastawione na odczuwanie. Dużą wagę przykładają do miłości i pasji, interesują się ludźmi i ich emocjami. Poddając coś ocenie, kierują się etyką. Podejmując decyzję skupiają się na tym, jak czują się z daną sytuacją i ludźmi.

Inspirowanie i zarządzanie, a nie rządzenie

Metoda zarządzania relacjami wewnątrz projektu powinna być dostosowana do osób, które zajmują się jego realizacją. Wiedząc jakie typy osobowości wchodzą w skład zespołu łatwiej zrozumieć zależności, które występują między nimi. Za jeden z najbardziej popularnych oraz najskuteczniejszych modeli zarządzania uznawane jest przywództwo sytuacyjne opracowane w 1968 roku przez Paula Herseya i Kena Blancharda.

Zgodnie z nurtem sytuacyjnym lider zamiast rządzić, powinien jednocześnie inspirować i zarządzać. Wywieranie pozytywnego wpływu, tworzenie warunków do podejmowania ryzyka i uczenia się, motywowanie, odwoływanie się do intuicji, promowanie niezależności i odpowiedzialności, to tylko kilka z zadań, które stoją przed przywódcą. Nadrzędnym celem jest pomoc zespołowi w efektywnej realizacji celów poprzez motywowanie.

Co naprawdę motywuje pracowników?

W 1957 roku Frederyk Herzberg, psycholog zajmujący się tematem motywacji, zaproponował swoją dwuczynnikową teorię. Na podstawie wyników badania przeprowadzonego na 200 pracownikach, doszedł do wniosku, że czynniki motywujące należy podzielić na dwie grupy:

  • czynniki higieny, czyli tzw. czynniki podstawowe (wewnętrzne) – zaspakajające potrzeby fizjologiczne, bezpieczeństwa i społeczne,
  • czynniki motywacyjne, czyli tzw. czynniki wyższego rzędu (zewnętrzne) – zaspakajające potrzeby uznania i samorealizacji.

Zgodnie z teorią Herzberga, aby skutecznie motywować współpracowników do realizacji celów, najpierw należy zadbać o ich podstawowe potrzeby. Do czynników higieny zaliczają się m.in. wynagrodzenie, warunki i charakter pracy, bezpieczeństwo pracy i stałość zatrudnienia, stosunki międzyludzkie, zajmowana pozycja, kierunek rozwoju firmy. Dbając o czynniki wewnętrzne, lider nie tylko niweluje ewentualne niezadowolenie podwładnych, ale również podnosi wydajność ich pracy.

Zapewnienie czynników higieny na odpowiednim poziomie stanowi jednak tylko punkt wyjścia. Prawdziwym źródłem satysfakcji z pracy są odpowiednio dobrane i zastosowane przez liderów motywatory. Faktorami pozwalającymi zaspakajać potrzeby wyższego rzędu są m.in.: uznanie ze strony pracodawcy, optymalny zakres odpowiedzialności, osiągnięcie zamierzonego celu, awans, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Zadaniem lidera jest więc stałe monitorowanie oraz dbanie o poziom zadowolenia swojego zespołu. Aby skutecznie podnosić motywację zatrudnionych osób musi on posiadać wiedzę i kompetencje, które pozwolą dobrać i umiejętnie stosować motywatory. Ciągłe poprawianie warunków pracy przyczyni się do zwiększenia wydajności zatrudnionych osób, a wykorzystywanie czynników motywujących pozwoli pozytywnie wpływać na atmosferę i efektywniejszą realizację działań.

Więcej na temat typów osobowości oraz metod podnoszenia efektywności komunikacji i pracy zespołowej będzie można dowiedzieć się biorąc udział w warsztatach, które przygotowaliśmy w ramach Kampusu Zarządzania Projektami pm2pm. Szkolenie Praca w zespole w oparciu o typologię C. G. Junga z wykorzystaniem gry „PALI SIĘ” poprowadzi trener Michał Karlikowski, który od ponad 15 lat pracuje w środowisku projektowym w szczególności zajmując się doskonaleniem pracy zespołowej.

Podstawową teorią, na bazie której osadzono techniki budowania poprawnych relacji i podnoszenia efektywności współpracy w zespole projektowym, będzie teoria typów osobowości (par preferencji) Carla Gustafa Junga. Dodatkowo wykorzystane zostaną dwuczynnikowa teoria Frederica Herzberga (teoria motywacji) oraz model przywództwa sytuacyjnego Paula Herseya i Kena Blancharda.

Szkolenie w sposób praktyczny identyfikuje główne cechy danych typów osobowości. Uczestnicy na własnym przykładzie wskażą typy preferencji, ale również doświadczą sposobu funkcjonowania innych typów osobowości, w szczególności antagonistycznych do nich. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną również elementy grywalizacji w oparciu o umiejętności pracy zespołowej.

Do tego celu posłuży gra „Pali się”., która jest symulacją planszową pracy zespołowej. Uczestnicy wcielą się w zespół strażaków, którego zadaniem jest ugasić pożary w mieście stanowiącym miejsce gry. Zespoły strażackie będą miały do pokonania zestaw konkretnych wyzwań od czysto technicznego zrozumienia zasad, aż po porozumienie się w grupie różnych osobowości. Wszystkie te zadania będą realizowane podczas sekwencji gaszenia wybuchających w mieście pożarów. Wygra zespół, który w optymalny sposób upora się ze wszystkimi. Model grywalizacji podsumuje 2 dni szkolenia i będzie stanowił wdrożenie w działanie poznanych technik i modeli.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się na stronie internetowej: http://kampus.pm2pm.pl/

Serdecznie zapraszamy do udziału w Kampusie Zarządzania Projektami.